תמונת מצב - חושף השחיתות שוקי משעול

בתאריך 10.4.15, יום שישי, שביעי של פסח נפגש הסטודנט דין ארבוב עם מר שוקי משעול, חושף השחיתות ברשות המיסים. תחילה אציין כי הסיפור שלו דומה במובנים רבים לשאר המקרים של חושפי השחיתות אך העובדה כי בזמן חשיפת השחיתות היה מר משעול בתפקיד בכיר מאוד ברשות המיסים, משנה רבות את העלילה והניסיון להדיחו בשקט הגיע עד לרצון להכניסו למאסר.

סיפורו של מר משעול מתחיל, כבר בשנת 1998, אז חשף שחיתויות של מוטי איילון וחזי רפאל, בכירים ברשות המיסים. בעקבות הפרשה הודח מוטי איילון מתפקידו. בפסק הדין ציין השופט לגביהם  כי "קיימות ראיות מוצקות ומספיקות להגשת כתב אישום" וכי "משטרת ישראל ו/או מי מטעמה ניסתה להימנע מהגשת כתב אישום בכל דרך אפשרית" (8550/00 לא פורסם). את מוטי איילון החליף בתפקיד איתן רוב שהיה חברו.

בתקופה זה זכה מר משעול לשבחים רבים, בשנת 95 קיבל עובד מצטיין, לאחד מכן בשנת 96 קיבל קיצור דרגה לאור היותו עובד מצטיין. בשנת 2000, בעקבות המלצות, קודם לתפקיד ממונה אזורי ובשנת 2002 גם בעקבות המלצות, קודם לתפקיד מנהל אזור. רק בתקופתו אוחד אזור 1 ו- 2 של רשות המע"מ תחת מנהל אחד כתוצאה מתפקודו האיכותי של מר משעול.

בתקופת כהונתו של איתן רוב היו מספר פרשיות אותן ניסה מר משעול למנוע ואלו הן שהביאו גורמים בכירים ברשות המיסים לרצות ולראות אותו מחוץ לתפקידו.

בשנת 2003 החליט איתן רוב למנות את יעל פלטי לסגניתו וזאת על אף התנגדותו של מר משעול, שבדיעבד התבררה כמוצדקת לאחר שתפקודה של יעל פלטי היה לקוי וזו אף נחקרה במשטרה בגין מרמה בנסיבות מחמירות והפרת אמונים.

לאחר מכן התנגד מר משעול למינוי של אלעד רונן לתפקיד מנהל תחום ביקורת חשבונות בגלל חוסר הניסיון שלו ומכיוון שהמינוי היה דרישה של איתן רוב. בסופו של דבר התרחש המינוי.

בסוף שנת 2003 לאחר פרשת רצח המקור ובעיקר בעקבות התערבותו של  מר משעול בפרשת "אלוג", חברה שהייתה בתהליך מתקדם לקראת זכיה במכרז שהתנהל מטעם רשות הדואר אך גורמים בכירים ברשות המיסים היו מעוניינים כי חברה אחרת תזכה במכרז ופתחו כנגד חברת "אלוג" בחקירת מס במטרה להקפאת האפשרות שתזכה במכרז. משבדק מר משעול את פרטי החקירה הבין כי אין לה כל בסיס וכי חברת "אלוג" כלל לא ביצעה עבירות מס.

במהלך כלל הפרשיות הנ"ל ובמיוחד בפרשת "אלוג" הוא פנה, לממונים עליו, מר איתן רוב, מנהל אגף מכס ומע"מ והתריע על הליקויים החמורים שגילה וציפה שיפעל למיגור תופעות פסולות אלה. מה מר משעול לא ידע אז הוא העובדה שידיו של האדם אליו פנה, איתן רוב, היו עמוק באותו בוץ עליו הוא בא להתריע.

זמן לא רב לאחר מכן נפתחה חקירה סמויה כנגד מר משעול, כחלק ממידע מודיעיני שהעבירו בכירי רשות המיסים ליחא"ה, אשר לפיו מר משעול מעורב בעבירות של קבלת שוחד, איומים ואישומים נוספים. מותקן המשרד שלו (התקנת אמצעי האזנה) והחקירה הסמויה כנגדו החלה. כל אותו זמן מר משעול לא הרגיש מאומה, היחס נשאר כשהיה ואגף המע"מ התנהל כסדרו.

בשנת 2005, החקירה הפכה גלויה ומר משעול נעצר ונשלח למעצר, על אף מעמדו הבכיר הוא הושם יחד עם רוצחים ואנסים באותו תא. במהלך החקירה פעלו במשטרה על מנת למצוא הצדקה לכל הכסף והמשאבים שבוזבזו על החקירה כנגד מר משעול אולם בסופו של דבר כתב האישום שהוגש כנגדו כלל סעיפים מינוריים, והם קבלת סכום זעום במרמה שמר משעול טוען  כי מעולם לא קיבל, וכן הפרת סודיות, המתייחס למידע שמר משעול מסר למקור שלו, ואינו מהווה פגיעה בסודיות.

עם פתיחת  ההליך המשפטי הפרקליטות הציעה למר משעול עסקת טיעון לפיה הוא יודה בחלק מהאשמות נגדו יתפטר ותיק נגדו ייסגר. מר משעול סירב בתוקף לעסקה ומאז ועד היום הוא דבק בחפותו.

לאורך כל הדרך ניתן יהיה לזהות אירועים המצביעים על הרצון של רשות המיסים להסיט את כל המפריע לה, ללא בסיס אמיתי להאשמות.

עם הגשת כתב האישום כנגד מר משעול, במרץ 2006 נשלח אליו מכתב פיטורין. בהליך שהתנהל בבית הדין לעבודה, בשנת 2009 ביה"מש פסק כדלקמן:  "הוחלט שלא להאריך את חוזה ההעסקה עם המבקש "בשל עבירת משמעת"" ע"פ החוק עבירת משמעת אינה סיבה מספקת לביטול חוזה בכירים בשירות הציבורי. עוד נאמר כי "שימוש בפיטורין צריך להיעשות תחת מתחם הסבירות" ושעל החלטה כזו "להתקבל אך ורק על בסיס שיקולים ענייניים, סבירים, בתום לב וללא עירוב שיקולים זרים" ( 7825/06 ). בסופו של משפט זה נפסק כי יש לחדש את חוזה הבכירים עם  מר משעול.

בהמשך ההליך שהתנהל בבית הדין לעבודה בנוגע לפיטורין, מר משעול הוכיח את היחס שקיבל מעמיתיו לעבודה שרצו לראות אותו מחוץ לכותלי רשות המיסים ועשו הכל בכדי לפגוע בו. גם לאחר שבית הדין לעבודה פסק  כי יש להאריך למר משעול את חוזה הבכירים שלו נמנעו ברשות המיסים מלעשות זאת. לאחר מכן, הגיש מר משעול תביעה נוספת וטען לביזיון בית המשפט. בדיון נאמר כי " לא יעלה על הדעת, כי כאשר תפר המדינה, באופן ברור ובוטה, צווים שיפוטיים, לא ניתן יהיה לנקוט נגדה בהליכי בזיון על מנת לכפות עליה לציית להחלטות בית המשפט" ולמרות הביקורת החריפה המדינה לא הואשמה בביזיון ביהמ"ש בגלל החומרה שבהאשמה כזו אך נאמר שוב ושוב כי היא ביזתה את החלטת ביהמ"ש ( 3966/08).

בסופו של דבר בית הדין לעבודה בשנת 2011- חמש שנים מתחילת ההליך המשפטי בעניין הבקשה לביטול פיטורין, נקבע כי הפיטורין בוצעו כדין ( 21623-10-10). החלטה שהייתה מפתיעה לאור עמדתו של ביהמ"ש במהלך התביעה.

לגבי הליך הפלילי שהתנהל כנגד מר משעול באותה תקופה, פרטים רבים מהחקירה הוסתרו ממנו, בשנת 2011 ד"ר מאיר גלבוע יצר קשר עם מר משעול ועדכן אותו כי מסמכים סודיים הנושאים את שמו וחותמתו נזרקו שלא כדין אל מחוץ לפח האשפה, פעולה שלא הייתה נהוגה ברשות המיסים. הדבר חמור במיוחד  מאחר ובמידה ואותו חומר יגיע לידיים לא נכונות בצירוף שמו של שוקי הוא יהיה חשוף לנקמה של גורמים עבריינים. מר משעול התריע בפני השופטת במשפטו ובפני המשטרה על הנעשה אך דבר לא נעשה בעניין.

במהלך הדיונים בבית הדין לעבודה ביקש מר משעול להישאל שאלות נוקבות וקשות אודות החשדות החמורים המיוחסים לו, לפיכך התנדב לבצע בדיקת פוליגרף מיוזמתו, ויצא דובר אמת מוחלטת.

המאבק של מר משעול , אשר החל בשנת 2005 טרם הסתיים. עד היום, כעשר שנים אחרי ההאשמות המיוחסות לו הם פגיעה בסודיות וקבלת דבר במרמה. ועד היום לא נתבררו החשדות עד תום.

מר משעול הורשע ע"י ביהמ"ש העליון בהליך הפלילי.  בפסק הדין ישנן מספר קביעות עליהם מר משעול ועורכי דינו חולקים ואינם מבינים כיצד הגיע השופט להחלטה שכזו. ולכן הם החליטו להגיש בג"ץ.

כסטודנט החבר בקליניקה להגנה על חושפי שחיתויות של עמותת "עוגן" למדתי שישנם מספר מאפיינים במקרה של חושפי שחיתות שחשוב להבין -  חושף השחיתות בא תחילה להתריע בפני מקום עבודתו על כשלים מערכתיים שהוא מוצא, כאשר כל מבוקשו הוא להביא את המערכת הציבורית למקום טוב יותר עבורנו, האנשים הקטנים שמקבלים שירות מהמערכת הציבורית. מדובר באנשים שמוכנים להקריב את כל מה שיש להם על מנת למגר את השחיתות בגופים הציבוריים. השחיתות פוגעת בכולנו!

שחיתות בגוף גדול כמו רשות המיסים, לא זו אף זו שמדובר בראש הרשות, איתן רוב לא ניתן לפתור אלא אם מנקים את הארגון מהשורש. השחיתות היא כה גדולה עד שקשה לתפוס את ממדיה.

המתואר כאן הוא על קצה המזלג ביחס לכל מה שעבר שוקי משעול. אדם אחד נלחם במערכת משומנת שמצטיידת על חשבון משלם המיסים בטובי עורכי הדין ולמעשה אין זה משנה אם ההליך המשפטי יהיה קצר או ארוך הרי ממלא הכסף לא יוצא מכיסם הפרטי של בעלי התפקידים.

המלצתו של שוקי לעובדים המעוניינים לחשוף שחיתות:

"עשו זאת תחילה באנונימיות, ניתן לפנות גם לגורמים פנימיים האחראים על ליקויים במקום העבודה אך צריך גם לפנות לגורמי חוץ".
 
התייעצות עם עו"ד: "תמיד טוב שיהיה עו"ד שמייעץ לך כיצד לפעול".