ניתוח פסק דין - סע"ש 13265-04-14 - מורן גינוסר נ' חברת חשמל

מורן גינוסר עבד משנת 2003 כמנתח מערכות בחברת החשמל והוגדר כ"עובד ארעי" במשרה חלקית. בתחילת מרץ 2013, זומן גינוסר לשימוע בו נאמר לו כי העסקתו תסתיים לאחר עשר השנים וכי הוא יקבל פיצוי בהתאם לחוק.

גינוסר החליט לחשוף כשלים טכניים במערכת אשר נרכשה בעלות של מיליארדי שקלים (מכספי משלם המיסים), מחברת "סימנס" ונקראת DMS.

חברת החשמל טענה בחלק מהגנתה שפיטוריו נעשו כחוק וכחלק מחוזה העסקת עובדים ארעיים, מה גם שטענותיו בנוגע למערכת ה DMS נבדקו ולא נמצא בה פסול.

גינוסר טען שהיתה במקרה זה עבירה על חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) , התשנ"ז-1997 .

לצורך ההוכחה כי דבריו הם אמת, ביקש גינוסר מחברת החשמל לחשוף מסמכים מסויימים שהיו קשורים לעסקה, אך חברת החשמל סירבה בתוקף בשל העובדה שאין הם חלק מהליך ההתדיינות בבית הדין לעבודה וכי הבקשה לגילויים היתה מלאה בטעויות ואף לא צורף לה תצהיר כיאות.

השופטת, ד"ר אריאלה גילצר-כץ, קבעה כי הטענה של חברת החשמל כי המסמכים אינם רלוונטיים להתדיינות בבית הדין לעבודה לא תעמוד, מכיוון שהתנהלותו של גינוסר עומדת במרכז הפרשה ומסמכים אלו חשובים לשפיכת אור על אמינותו והסיבות שהובילו לפיטוריו.

במהלך הדיון, ניסתה חברת החשמל לקעקע את אמינותו ואת מסירותו של גינוסר כעובד (למרות שטענות רבות הוצגו באיחור ולא ראו אור טרם לדיון), והשופטת קבעה כי אמינותו של גינוסר לאור כלל המסמכים שיובאו בפני בית המשפט (תרשומות, מיילים, שעון נוכחות, העתק תיק אישי, מכתבי מנהלו של גינוסר ועוד..), תיקבע בהמשך.

בנוגע לדוחות הבדיקה והביקורת הפנימיים של חברת החשמל הנוגעים למערכת ה - DMS, מדובר בדוחות שיעידו על אמינות דבריו של מורן שטען כי המערכת לא עושה את תפקידה היחיד (לקצר את זמני הפסקות החשמל לצרכנים פרטיים באופן משמעותי) וכי יש בעיות באלגוריתם הבסיס שלה, בנוסף היו בעיות אשר הובילו לסיכון חיי אדם מבחינה בטיחותית באותה מערכת, כך טען גינוסר. השופטת קבעה כי אין בית הדין לעבודה הוא הערכאה המקצועית לדון בתקינות המערכת המדוברת, אך ביקשה שיובאו בפניה חלק מן הדוחות אשר יציירו תמונה כללית בנוגע לאמיתות טענותיו של מורן.

מסמכים רבים נוספים נידונו במסגרת הדיון, חלקם אושרו וחלקם נדחו לגילוי. ולסיכומו של עניין, החלטת בית הדין ניתנה ב-29 לספטמבר, 2014 וכעת על הצדדים לפעול לאור הנחיות בית המשפט ע"מ להביא לגילוי המסמכים שאושרו ולביצוע הפעולות שדרש בית המשפט.

חשוב לציין כי אין מדובר בסוף פסוק, הפרשה תמשיך להתפתח ועלינו, כאזרחים אשר אצלם טוהר המידות הוא ערך ראשון במעלה, להמשיך ולעקוב ע"מ לתמוך במורן במסעו הארוך להוכיח את טענותיו החשובות עד מאוד.

ניתן לסכם לטעון, כי אף שלא הוכחו טענותיו של מורן, עצם חשיפת העובדה כי קיימת בעיה עם מערכת כה אסטרטגית ויקרה, וכי חברת החשמל מסתירה מעין הציבור מסמכים חשובים הנוגעים לתפקודה, ובכך מסכנים את כלל האזרחים ומפחיתים את אמון הציבור בה כחברה לאומית, היא חשובה מאין כמוה וכי עלינו לתמוך במורן ולעזור לו להשמיע את קולו עד שתינתן החלטה סופית בעניין.