סטודנט מספר על הקליניקה

חוויה מהקליניקה

במסגרת השיח שניהלנו לאורך הסמסטר הראשון יחד עם מנהלי הקליניקה הוחלט להוסיף בסמסטר ב' חלק חדש בפגישות בו ייערכו סימולציות משפטיות אשר נועדו להכין אותנו הסטודנטים לשלב הטיעונים במשפט המבוים שעתיד לקרות בסיום השנה. חי הציע לנו להצטרף לדיונים בהם הוא מייצג חושפי שחיתויות בבתי הדין השונים כדי לחוש מקרוב את מלאכת הטיעונים תוך מפגש קרוב עם חושפי השחיתות עצמם.

במפגש האחרון דנו בתפיסה הציבורית המעט מרתיעה שישנה לחושפי שחיתויות ועל הקושי בשינוי תודעתי שכזה. מספר ימים לאחר מכן בהמשך ישיר לדברים אלו פתח חי את דבריו בשלב החקירה הנגדית באותן המילים בהם סיימנו את המפגש בכיתה – "אני גאה לעמוד כאן היום ולייצג את אביר היושר, חושף השחיתות יוני ברבי. זהו אדם אשר מגן על האינטרס של כולנו". כצופה בדיון מהצד, ניכר שנקיטת העמדה של חי הפונה לעניין החשיפה של השחיתות ולא  כבכל תיק משמעתי "רגיל" צלחה מעל שולחן הדיינים ואלו הבינו שמדובר בתיק ייחודי. אני מאמין ומקווה שבעניינו של יוני תצליח העמותה לחשוף את האמת ולהחזיר את חייו למסלולם.

הצעות חוק

קבוצת הצעות חוק במסגרת הקליניקה במרכז הבינתחומי פועלת לקידום תיקוני חקיקה רלוונטיים לחושפי השחיתויות. במהלך השנה בחנו מספר חוקים קיימים ובעזרת מחקר משווה והתייעצות עם גורמים נוספים אנו עובדים כעת על תיקון מרכזי לחוק הגנה על עובדים. במסגרת חוק חדשה שאנו מציעים וטעונה את אישורה של הכנסת ננסה לשפר את היקפי ההגנה והפיצויים הדלים שעומדים כיום לרשות החושפים.