תכנית עבור ילדים ונוער יוצאי אתיופיה
תקציב התוכנית
תכנית מעודכנת ליום יוני 2018
כותרת ראשית
כלל או רביעי הראשי, מתן ספרות מדויקים מועמדים מה, חפש בה ציור הקהילה. רביעי בחירות פסיכולוגיה בה עזה. שתי כלכלה נבחרים בה, רבה את יכול לטיפול קישורים, צ'ט מדינות אתנולוגיה אם. מה חפש ספורט לעריכה. אם אחר שמות שינויים. בעמוד מוסיקה העברית כתב, בה אתה למנוע אודות. או מתן יסוד היסטוריה, את בידור לימודים עזה.
היערכות לקראת שנת התקציב 2018

 

ביטוח לאומי- פרויקט עבור יוצאי אתיופיה

המיזם לפיתוח שירותים לבני נוער בסיכון ומשפחותיהם

סיכום מפגש מיום 29-11-2017

משתתפים : אפרת בן חורין- מנהלת הקרן לילדים ונוער בסיכון, מירב שחף- מנהלת המיזם , דינה ארמיאס

סיכום

התוכנית עבור יוצאי אתיופיה של הביטוח הלאומי בבאר-יעקב תמשיך לפעול בהתאם לחוזה בדומה לשישה ישובים נוספים. בשלב זה לא יוספו ישובים חדשים ולא ישולבו גופים נוספים לתכנית. החלטה זו התקבלה מתוך אחריות חברתית וציבורית, ע"י אגף הקרנות של הביטוח הלאומי בעניין המיזם לפיתוח שירותים לבני נוער בסיכון ומשפחותיהם.

התוכנית בבאר יעקב גובשה במשך שנה וחצי ויותר מה שאפשר פיתוח ויצירת  פרויקט עם מודל עבודה שהחל לפעול בדומה לשישה רשויות מקומיות. זו הזדמנות להודות לאנשי הביטוח הלאומי אשר הבינו את חשיבות המיזם ומאפשרים את המשכת פעילותו. בכל הישובים מבוצע מיפוי צרכים והתאמת התוכניות בהתאם.

במפגש הוצגו שתי תכניות אותן באר יעקב מבקשת לקדם בשלב זה. תכנית משפחה בדגש על הנער ומשפחתו  (עבודת עומק עם משפחות) ותוכנית העצמה לילדי התיכון העשרה ומנהיגות (כיתה י').

נושאים שסוכם לקדם במסגרת התוכנית של באר-יעקב :

מפגש צוות היגוי: יש לכנס צוות היגוי יישובי לקידום התוכנית. הצוות יכלול : רכזת התוכנית(דינה), מנהלת קידום נוער(אושרת), קב"ס(שרית), נציגות שפ"ח(דבי), נציגות רווחה(ג'ודי), נציגות חטיבה ותיכון (גלעד ויועצות בחטיבה והתיכון), רכז קליטה (ברוך בוגלה)

מיפוי עדכני: יבוצע מיפוי עדכני של תכניות וצרכים לאור החלטות.

הכרת תכנית "משפחה" : תקבע פגישה להצגת תכנית משפחה עם אפרת ומירב

תכנית עבודה ואישור: תוכן תכנית עבודה עדכנית בהתאם ללוח זמנים שנקבע (כפי שרשום בחוזה) כולל בקשות להסבת סעיפי תקציב בהתאם לצרכים. התוכנית העדכנית תשלח לאישור אפרת ומירב. ינתן דגש על ריכוז צרכים ומענים קיימים, הצגת חיבורים בין מענים נדרשים לקיימים, יש להגדיר סעיף סל גמיש לצרכים מידיים ומיוחדים ויצירת מנגנון וקריטריון להפעלת הסעיף.

אישור תקצבי : יקבע מפגש אישור תכניות מבחינה תקציבית  עם יאיר (חשב התוכנית) מפגש יתקיים בתוך חודש ימים, המטרה לתכנן את תקצבי התוכנית לשנתיים קדימה. יוכן מתווה תקציבי מפורט ברמת כל תכנית ותוכנית ובראייה יישובית של כלל התוכניות בהתאמה לסעיפי התקציב המעודכנים

yair@trust-group.info

עבודה משותפת עם עמותת עלם: בדיקת אפשרות לעבודה משותפת עם עלם בכל הקשור להפעלת תכניות והעסקת כ"א.

לוח זמנים: המטרה לצאת פעילות בתחילת חודש ינואר 2018.

תכנית הכשרה: כמו כן: מומלץ ביותר לשמר את תכנית העשרה, פיתוח הרכזים היישוביים כקבוצת עבודה, ויצירת תכנית ליווי קבוצתית מקצועית למען הצלחת המיזם.

רשם: גלעד גולדמן

למייל זה מצורפות שתי התוכניות המתוכננות של באר יעקב

מטרת על של המייזם
בני נוער בסיכון ישתלבו במסגרות נורמטיביות . המשפחות יקחו אחריות ועצמאות לתפקוד נורמטיבי של המשפחה והנער בפרט.
המודל הלוגי של באר-יעקב (טיוטה)
התקיים מפגשי הכנה לקראת ביצוע תכנית למען נוער יוצא אתיופיה בבאר יעקב
התקיים מפגש עם צוות התכנית בבאר-יעקב  ביום ה'  10/11/2016 שעה 09:00 - השתתפו כל צוות היגוי של התכנית בישוב. המפגש התקיים בשירות הפסיכולוגי (בית ראשונים) והמטרה של  של המפגש הייתה הכרות עם תכנית עבודה ודיון על סדר עדיפות בפעילות.
 
 
הוגש ע"י המועצה קול קורא דרך חדשה- פרטים בקישור
הכנה לקראת ביצוע תכנית למען נוער יוצא אתיופיה בבאר יעקב
תאריכים למפגשי חשיפה 7/9/16 - מפגש מספר 1. (התקיים)
                                    9/11/16 - חשיפת התכנית שבו ישתתפו מספר
                                 נציגים בדרגים בכירים ממשרדי הממשלה.(התקיים)
10/11/2016 בית ראשונים (של באר יעקב לבד- התקיים)

מקום המפגשים: סניף ביטוח לאומי - חולון.
במקום יש חנייה.
שעות המפגשים: 9:000 - 15:30

לכל המפגשים של הביטוח הלאומי בחולון חשוב מאוד להביא את הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ביישובכם.
נציגים מהמשרדים הרלוונטיים: חינוך (גלעד), רווחה (רותי, ג'ודי,מעין) , קידום נוער (אושרת), מהתכנית הלאומית (אפרת), נוער (בושמת) שפ"ח (יעל רימון)  קליטה (ברוך)- מתנ"ס (שירלי) מבחינה כמותית עד 5 אנשי מקצוע רלוונטיים.

היערכות לקראת הפעלת תכנית עבור ילדים ונוער יוצאי אתיופיה

מנהל התכנית הארצית- מנחם סנבטו מונה כמרכז פרויקט עבור ילדים ונוער בסיכון של הקרן לילדים בסיכון-הביטוח לאומי.   נייד: 052-8335317,  m.sunbato@gmail.com

המטרה : קידום תכנית יישובית בהמשך לקול קורא שהוגש לביטוח הלאומי

קיימנו מפגש ראשון עם רכז התכנית ביום   19/4/2016 שעה 14:00 במוקד העירוני או במתנ"ס.   מטרת המפגש : הצגת התכנית והיערכות ליישום. הוזמנו   : נציגי חינוך, רווחה, מתנ"ס, יחידת נוער, מוקד קליטה, תכנית 360 קידום נוער, קב"ס וכל השותפים להכנת התכנית.
 
אישור רשמי ביום 15-5-2016 התקבל אישור רשמי להפעלת התוכנית - תקציב מיועד 1.7 מליון ש"ח  ביום 8/11/2016 התקבל חוזה חתום סופי

דיון היערכות - ביום 25-5-2016 התקיים מפגש היערכות נוסף עם מנהלת התכנית דורלי לבנסארט, הרכז הארצי של התכנית מנחם סנבטו והחשב יאיר. מצורף לכם תרשומת מהדיון הנ"ל .

אישור תוכניות ותקציב- ביום 14/6 התקיים מפגש וסיור מקצועי בהשתתפות מנחם סנבטו לצורך הגשת התכנית לאישור הביטוח הלאומי  (הסיור כלל ביקור בשכונת הרצל והסביבה) התכנית המעודכנת (מבוססת על קול קורא) נשלחה לביטוח הלאומי.
 
ביום 15/5 התקיימה ועדה של המועצה בנושא מיגור אלימות. לחברי הועדה הוצג תקציב התכנית ובעיות מרכזיות של הנוער בשכונת הרצל. ראש המועצה וחברי הועדה אישרו את התכנית ואנו ממתינים לחוזה.
  
חתימה על חוזה   והתחלת פעילות - לאחר אישור התכניות ע"י ביטוח לאומי חתמה המועצה על חוזה ולצאת לפעולה ולאחר מכן החוזה נחתם עי הביטוח הלאומי. 

בברכה

גלעד גולדמן

מנהל מחלקת החינוך

מודל לוגי להכנת תכנית עבודה- הוצג בהשתלמות מיום 9-11-2016
משימות היערכות
להלן משימות היערכות מרכזיות לצורך הפעלת הפרויקט:
 
אישור מועצה להקצאת מצ'ינג לתכנית- לקראת חתימה על חוזה ביום 1/8/2016
 
הכנת כרטיסי פרויקט מעודכנים לאישור הנהלת הפרויקט (יש להוריד כרטיסי פרויקט מוכן ולהשלים את החסר (הגדרת מדדים ותפוקות, הגדרת חלוקת תקציב לכל תכנית)- מידי במטרה לפעול כבר במהלך קיץ 2016
 
חתימה על חוזה ביום 1/8/2016 (ניתן להתחיל לפעול על בסיס טיוטה) באישור מיוחד
 
איתור רכז ישובי לתכנית ומדריך חבורות רחוב 
 
איתור משרד (מוצע בחדר במוקד הקליטה)
 
 
כותרת ראשית
הנחיות להפעלת התקציב
באחריות כל מתאם התכנית להוריד מהאתר את מתווה כרטיס הפרויקט , להשלים נתונים חסרים, לעדכן כרטיס , להגדיר מדדי הצלחה ולפרט את התקציב הרצוי - להנחיות נוספות ניתן לפנות לגלעד 
תכנון תקציב ישובי
הנחיות הפרויקט
התכניות המפורטות
מטרת על של המייזם
מטרת התכנית : בני נוער בסיכון ישתלבו במסגרות נורמטיביות . המשפחות יקחו אחריות ועצמאות לתפקוד נורמטיבי של המשפחה והנער בפרט.

תכנית למידה

מתאמת - יעל גאולה  
הכוונה למתן מענים בתחום הלמידה לבני הקהילה אשר חלקם המנותקים ממסגרות חינוכיות וחברתיות באמצעות מערך חברתי/טיפולי והכשרתי בתחום הלימודי. זאת בשילוב מתן מענה לפעולות חברה ופנאי  באופן רציף. עבור בני הנוער האפשרות לחשיפה למצבי סיכון מתגברת. מרבית המענים הקיימים לבני הנוער בישוב בכלל, ולבני הנוער בסיכון בפרט, פועלים במשך שעות היום ובאופן מוגבל. בתחום הלמידה קיים מרכז תגבור לימודי בחטיבה ולאחרונה החלה רק לאחרונה פעילות מובנת במסגרת היל"ה במרחב השכונה. הקושי גובר בזמן חופשה, כאשר חוזרים הביתה עשרות נערים ונערות הלומדים בפנימיות, ואין להם כל מענה  לימודי בישוב. לאור זאת המטרה להרחיב את פעילות הלמידה של היל"ה בשכונה אשר יאפשר תוספת משמעותית של פעילות במסגרת למידה  לבני נוער מנותקים כולל מקום וציוד מתאים ותגבור הפעילות של מרכז תגבור לימודי בחטיבה .

תכנית תעסוקה והתנדבות

מתאמת - אשרת אטינגר 
כמענה לצורך לפתח כישורים של כל נער/ה – לזהות כוחות וחוזקות, להעצים את תחושת המסוגלות, לאפשר לממש את היכולות, לפתח כשרונות, ולתת כלים למיומנויות נדרשות.
הכוונה למתן מענים בתחום התעסוקה והתנדבות לבני הקהילה אשר חלקם המנותקים ממסגרות חינוכיות וחברתיות באמצעות מערך חברתי/טיפולי בשילוב מתן מענה לפעולות חברה ופנאי  בחופשות באופן רציף. בזמנים אלו האפשרות לחשיפה למצבי סיכון מתגברת. מרבית המענים הקיימים לבני הנוער בישוב בכלל, ולבני הנוער בסיכון בפרט, פועלים במשך שעות היום ובאופן מוגבל, בתחום התעסוקה אין פעילות מובנת במרחב השכונה. הקושי גובר בזמן חופשה, כאשר חוזרים הביתה עשרות נערים ונערות הלומדים בפנימיות, ואין להם כל מענה תעסוקתי בישוב.

תכנית תקשוב ומחשוב

מתאם: גלעד גולדמן 
כמענה לצורך לפתח כישורים של כל נער/ה – לזהות כוחות וחוזקות, להעצים את תחושת המסוגלות, לאפשר לממש את היכולות, לפתח כשרונות, ולתת כלים למיומנויות נדרשות.
הכוונה למתן מענים בתחום התקשוב לבני הקהילה אשר חלקם המנותקים ממסגרות חינוכיות וחברתיות באמצעות מערך חברתי/טיפולי והכשרתי בתחום התקשוב. זאת בשילוב מתן מענה לפעולות חברה ופנאי  באופן רציף. עבור בני הנוער האפשרות לחשיפה למצבי סיכון מתגברת.  לאור זאת המטרה להקים מרכז הכשרה לתקשוב בשכונה אשר יאפשר פעילות במסגרת הכשרה מקצועית חוגים לבני נוער ולמשפחותיהם.

מרכז מוסיקה

מתאמת: בשמת קשקש 
כמענה לצורך לפתח כישורים של כל נער/ה – לזהות כוחות וחוזקות, להעצים את תחושת המסוגלות, לאפשר לממש את היכולות, לפתח כשרונות, ולתת כלים למיומנויות נדרשות.
הכוונה למתן מענים בתחום המוסיקה  לבני הקהילה אשר חלקם המנותקים ממסגרות חינוכיות וחברתיות באמצעות מערך חברתי/טיפולי והכשרתי בתחום הנגינה והשירה. זאת בשילוב מתן מענה לפעולות חברה ופנאי  באופן רציף. עבור בני הנוער האפשרות לחשיפה למצבי סיכון מתגברת. . לאור זאת המטרה להקים מרכז הכשרה למוסיקה בשכונה אשר יאפשר פעילות במסגרת הכשרה מקצועית, חוגים לבני נוער כולל מקום וציוד מתאים המאפשר פיתוח להקות מוסיקה בשכונה.

קשר עם המשפחה

מתאמת : ג'ודי זייתון 
תשתית חיי הנער/ה היא במשפחה, חינוך הנער/ה באופן משמעותי מחייב שיתוף פעולה מלא עם המשפחה תוך מתן כבוד למסורת ולמאפייני התרבות. כיום אין משאבים המופנים לתחום הטיפול המשולב בנער ומשפחתו, במערך המוצע, חלק עיקרי בתוכנית הטיפול עוסק בהגברת מודעות ומעורבות ההורים, חיזוק הקשר בין ההורים לנער/ה, מתן כלים להורים לקחת חלק פעיל בחיי הנער/ה והגברת התפקוד ההורי כלפי הנוער.
התוכנית: משבר ההגירה יצר פערים בתוך המשפחה, המצב מגביר את מצבי הסיכון של הילדים והנוער, סמכות ההורים נחלשת, ומערכת היחסים מגיעה למצבים קריטיים.
התוכנית הרחבה תתכלל את כלל המענים, והמשפחה היא חלק מרכזי וחשוב בחיי הנער/ה.

סדנאות הורים

מתאמת: יעל רימון 
תשתית חיי הנער/ה היא במשפחה, חינוך הנער/ה באופן משמעותי מחייב שיתוף פעולה מלא עם המשפחה תוך מתן כבוד למסורת ולמאפייני התרבות. כיום אין משאבים המופנים לתחום הטיפול המשולב בנער ומשפחתו, במערך המוצע, חלק עיקרי בתוכנית הטיפול עוסק בהגברת מודעות ומעורבות ההורים, חיזוק הקשר בין ההורים לנער/ה, מתן כלים להורים לקחת חלק פעיל בחיי הנער/ה והגברת התפקוד ההורי כלפי הנוער.

טיפול רגשי

מתאמת : יעל רימון 
מטפל/ת - טיפול רגשי: כמענה לנערים ונערות אשר מביעים קשיים ניכרים רגשיים ותפקודיים. המטפל/ת יקיימו טיפולים פרטניים וקבוצתיים לנערים/ות שיאותרו, וכן יקיימו סדנאות לחיזוק החוסן הנפשי- לכלל הנערים/ות במרכז, לפי הצרכים שיעלו. במצבים שהקושי של נער/ה יהיו כחלק מקושי משפחתי, ניתן יהיה לתת מענה טיפולי דרך מטפל/ת אלו.
תאור התוכנית : התוכנית היא תכנית מערכתית העובדת עם נערים במצבי סיכון הלומדים בבית הספר ושאינם לומדים בבתי ספר ובאה לקדם את הנערים  בשלושה מישורים מקבילים: לימודי, חברתי ואישי-רגשי.

פעילות בחופשה

מתאמת : בשמת קשקש ואושרת אטינגר 
הכוונה למתן מענים לבני הקהילה אשר חלקם המנותקים ממסגרות חינוכיות וחברתיות באמצעות מערך חברתי/טיפולי בשעות לילה, פעילות של מדריכי רחוב, מתן מענה לפעולות חברה ופנאי  בחופשות באופן רציף. בזמנים אלו האפשרות לחשיפה למצבי סיכון מתגברת. מרבית המענים הקיימים לבני הנוער בישוב בכלל, ולבני הנוער בסיכון בפרט, פועלים במשך שעות היום ובאופן מוגבל (מספר שעות בשבוע) . במהלך שעות הלילה אין נוכחות של מבוגרים משמעותיים עם בני הנוער, אין פעילות מובנת במרחב השכונה. הקושי גובר בזמן חופשה, כאשר חוזרים הביתה עשרות נערים ונערות הלומדים בפנימיות, ואין להם כל מענה בישוב
תרשומת מדיון היערכות בן שמן מיום 25-5-2016
התרשומת מהדיון הנ"ל אינה מחייבת אך מהווה עוד שלב בגיבוש תפיסת התכנית ואמורה לתת לצוות היישובי מושגים ראשונים לגבי כיווני הפעולה של התכנית.

מיזם עבור יוצאי אתיופיה מטעם הביטוח הלאומי

דיון מיום 25-5-2016

משתתפים במפגש : דורלי לבנסארט – מנהלת הקרן, מנחם סנבטו- רכז הפרויקט, יאיר- חשב, נציגת בת ים וגלעד גולדמן נציג באר יעקב

קבוצת בפיילוט : מדובר בקבוצת פיילוט של 8 ישובים, מתוכנן תהליך הכולל הדרכות, הכשרות, מחקר, עבודה יחד, ועבודה פרטנית, למידה מתמדת, למידה משולבת הערכה. המתכננים חיפשו את המשותף בין היישובים, מה הליבה ומה נכון, מה הישוב  רוצה.

יש להכין כרטיסי פרויקטים בקול קורא כבסיס – בשלב זה יש לדייק את הכרטיסים, נדרשת חשיבה על תכנים ותקציבים. מנהלי הפרויקט רוצים גם לקבל חוו"ד של הישוב על חלוקת התקציב. התקציב הוא דינמי , אפשר גם לעדכן תוך כדי ולשנות על דעת ועדת היגוי לבצע שינויים.

כרטיסי פרויקטים והסכם :  בשלב זה ניתן להכין טיוטת הסכם, ניתן להוציא טיוטה עם כרטיס פרויקט. תוך שבועיים תשלח טיוטת הסכם. (קצת יותר) יש לקבל פורמט- מבוסס על כרטיס קיים, הכרטיס דינמי , בהמשך תוכן תוכנית עבודה עם מודל לוגי – רציני יותר ומפורט. תוך שבועיים יש להעביר כרטיסים + תקציב יתקבל גם על בסיס טיוטה של הסכם. עד סוף יולי חתום.

תקציב שנה ראשונה קטן בהמשך יגדל. תקציב : תשלום ראשון יבוצע כמקדמה על בסיס תכנית עבודה מפורטת (10% מהתחייבות)  30% מאותר שנה. התשלום שני יתקבל על בסיס דיווח על מקדמה+ החלק של הישוב שולם.  יוכן מתווה של דינמיקה תשלומים. בניית תת סעיפים – עם יאיר

חוזה - תאריך יעד לחתימה בסוף הקיץ (1/8).  תאריך אישור הוא הקבוע- ניתן לבצע על חשבון התוכנית, (תאריך חשוב, ההסכמה של מנחם חשובה במידה ומבקשים מקדמה) עניין של אמון, יש מכתב אישור.

הצטיידות – יש להכניס בפרויקט העצמה. בכל סעיף עד 10% שימוש לציוד באישור מנהל המיזם. (כיבוד, אוטובוסים, הצטיידות).

תקציב פרטני – יש לקיים חשיבה בישוב לנמק דרישה פרטנית . להציג תכנית. (עבור ילדים שבעי כישלונות) הצמחה לעתיד של הנער ומשפחתו) . הכשרה כפעולה פרטנית .

 

דגשים :

מתכלל יישובי , הכוונה למנות רכז חדש, לא מי שנמצא במערכת. תכנית התפעל שלוש שנים + שנתיים נוספות על חשבון המועצה, המתכלל אחראי להדרכה, הכשרות, מחקר, ועבודה עם הילדים. מדובר במשרה מלאה , יש לעשות קול קורא , הזמנת מועמדים, ראיונות יחד עם מנחם. מנחם מגבש עקרונות ומאפיינים של הרכז. עם חתימת הסכם יש לחשוב על תהליך.

הכשרה – הכוונה לקיים סדנת פתיחה למיזם , גם הישובים מוזמנים, ישובים זמנים להשתלמות בנושא הקהילה. 3-4 מפגשים עם המתאמים והרכזים.

דרישות תפקיד המתכלל- תואר ראשון מינימום, ניסיון בתחום, או עו"ס, או איש חינוך, 150-160 אלף ₪ לשנה. (לא חייב להיות בן קהילה בישובים ותיקים) במקום בו יש צורך של עולים חדשים, צריך בן קהילה דובר שפה). נדרשת נוכחות משמעותית. מרכיבים: חושב עצמאית, פתוח , עבודת צוות, התנסחות בכתב ובע"פ , בעל יכולות ייצוגיות, מנהיג. (יש להקצות לו ציודים ברמה גבוהה).  (5-10 שנות ניסיון) .דגשים- שכר טוב, אחזקת רכב, מחשב נייד .  יש לרשום בכרטיס פרויקט – מחשב נייד למתכלל. מנהל הפרויקט- גם איש שטח, וגם מנהל מוביל. מתכלל  יישובי, מתאם פרויקטים נוספים, מייצר אלטרנטיבות .

רכז שטח (מדריך): לבנות את התפקיד, להגדיר אם שניים או אחד. עבודה עם נוער ומשפחה, כולל עבודת ערב ולילה, עבודה לאורך זמן, איש מקצוע מתערב 65,000 ₪ חצי משרה. עבודה עם הרשות בישוב. לא רק מדריך גם איש מקצוע.  חלק מצוות שלומד. מנהל תיק לכל משפחה. הוא האיש המוביל .

פרויקט קהילתי – מחצע לקדם פרויקט ייחודי של הישוב (כגון תכנית קיץ, ערב על"ם) מותר להתחיל מידית. משהו ספונטני להכין פרויקט (סכום בפועל גם אם פחות, מה שנשאר נשאר). יתרות נשארות בפרויקט לטובת הישוב.

החלטה על גמישויות – אישורים של ועדת היגוי ומנחם. חינוך, רווחה, 360 בוועדת היגוי.

בית ספר להורים –  לחבר את התקציב לתקציבים נוספים, לייחד אותו לגיוס הורים לקבוצה. (כמה זמן, מה הנושא, (תעסוקה ומיצוי זכויות) . אפשר גם לא לעשות עבודה עם הורים אבל חשוב לנמק. לשבת עם מנחם את המודל.

פרויקט עתיד בטוח- משולב בתכנית

עדכונים לרכז – מנחם חייב להיות מעורב , מאשר, מודע לכל תכנית..

פרויקט קשר עם עולם דיגיטלי – 5-6 ארגונים הסכמי מסגרת 10 חוגים של מחשב טובה, (תוכנות מדף תוספתיות) ,

קרן ידידות: פרויקט ענק לקשישים – קופה להצטיידות

פרויקט דיגיטלי יישובי – הכוונה לקדם פרויקט תקשוב כגון תפוח, מחשבה טובה, מפעילות חינוך – הנגשה לנערים (בת ים מרכז מצוינות), איתור תלמדים מצטיינים. עבודה עם משפחות, הגעה למשפחות, להביא ילדים עם הסעות.

מנוטרים – כוונה לשלב ליווי פרטני ואישי מבני הקהילה. עד שנה שנייה לחשוב אם זה מתאים. בעלי עסקים בעלי משמעות למשפחה ולנער. לאפיין סוג אוכלוסייה ואז לגבש תפיסה ודרך מה צריך, על בסיס זה לבנות תשתית לשנה שנייה. עבודה לטווח ארוך.

הדרכה – רלוונטית לישוב תלווה את הפרויקט

עבודה עם אחים ביסודי- כאשר יש בעיה בעבודה ביסודי למשפחה, מדריך של הנער יעזור להורים לעבודה ביסודי . לשבת עם הורים בנושא שילוב בחוגים. סיוע לאחים בא לידי ביטוי בתכלול עבודה במשפחה.

עבודה ברמת המשפחה – מחייבת עבודה עם ילדים קטנים.

הגדרת הקבוצה - הגדרת קבוצת בני נוער , הגדרת משפחות, זיהוי שירותים, צרכים של משפחה, ומתן מענים להורים ולילדים. חיבור למענים קיימים.

ועדת ביצוע- ועדה המקדמת בפועל פעולה.

תפיסת עבודה: שני צירים מרכזיים

עבודה פרטנית- הנער ומשפחתו, מטופל ע"י מדריך. מטפל אישי בנער ובמשפחתו

עבודה קהילתית - פרויקטים של נראות (מרכז דיגיטלי יישובי).

עבודה עם תשתיות קיימות -  עבודה עם קב"ס, קידום נוער, מגשר,

למידה – נוער בסיכון, נושר תלמדים בעלי פוטנציאל (חיזוק ותגבור לימודי ) 12 שנות לימוד, אמהרית, 3 יחידות, גם למידה זה חשוב, (נתון להגמשה).

עזרה בעבודות למידה - עזרה בכתיבת עבודות לבית הספר, אין בבית מי שיעזור לכתוב עבודות חקר, עבודות חקר מרכיב חשוב בפעילות הלימודית.

רשם: גלעד 
אישור להפעלת התכנית
אישור השתתפות בפגש
שם מלא *
נייד *
מייל *
אישור
מידע כללי על תוכנית העולים בבאר יעקב
אתרי בתי הספר
מידע נוסף
לבירור פרטים ותגובות

היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים:

הודעה לתושבי באר יעקב

להלן שעות קבלת קהל במחלקת החינוך במועצה המקומית באר יעקב לקראת פתיחת שנת הלימודים.

בימים א'- ד' תתקיים קבלת קהל בין השעות 8:30-14:00

ביום ה'  אין קבלת קהל.

במקרים דחופים ניתן לשלוח מייל או להתקשר למספרים הנ"ל:

גלעד גולדמן - 052-3987908 , giladgo10@gmail.com 

בנושא בתי ספר ונושאים כלליים לנירית בוארון מזכירת המחלקה טל'- 08-9785412 , nirit@b-y.org.il

בנושא הסעות לקלרה מלי טל' -08-9785451 לאיילה  טל- 08-9785326. klara@b-y.org.il

בנושא ביקור סדיר לשרית אלזון –קב"ס  08-9785459 , sara@b-y.org.il

בנושא גני ילדים לאילנה טל'-08-9785497 , ilana@b-y.org.il

במידת הצורך רצוי לתאם פגישה מראש.


באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456

Facebook
תודה ובהצלחה באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456