תקנון 
אנו מבקשים ממך לקרוא את תקנון ההרשמה ולאשר את תנאי הרישום
שלפנייך :
פרטי נמסרים מרצוני החופשי וללא חובה חוקית לעשות כן.
בחתימתי/סימון תיבת ההסכמה מטה, אני מאשרת את תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות.
כמו כן, אני מאשרת בזאת כי חברתכם, חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ ("החברה"), העורכת
את הכנס, תעביר את פרטי לחברות העובדות עימה בשיתוף פעולה ובפרט - אבוט לברטוריז
אס.איי ואבוט מעבדות רפואיות בע"מ (להלן יחד: "אבוט"), מותגי קימברלי-קלארק ישראל
בע"מ, דיינרס קלאב ישראל, כרטיסי אשראי לישראל, טבע הגליל, ניאופארם ישראל, הפניקס חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח, טבורית, שטראוס מים לצרכי
בקרה, מחקר, שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות בהתאם לפרטים שמסרתי.
אני מאשרת במפורש לחברה ולחברות המפורטות לעיל, לשגר אלי מעת לעת הודעות, עדכונים
או הצעות על שירותים או מוצרים שלהן, הטבות ייחודיות והזמנות אישיות, באמצעות דואר,
מסרונים, שיחות טלפון או הודעות דואר אלקטרוני.
כמו כן ידוע לי כי החברה אינה צד לכל התקשרות, ככל שתהא, ביני לבין אבוט, והיא אינה
אחראית על טיב השירות/מוצר שיוצע לי מטעם אבוט.
להסרת פרטייך ממאגר חברת די.אנ.איי, יש לשלוח מייל לכתובת office@dna-net.co.il .
להסרת פרטייך ממאגר קבוצת אבוט יש לשלוח מייל לכתובתcontact.center@abbott.co.il .