יחסי קרמה 6 / מאת: רודולף שטיינר

בסוף חייו הציב לעצמו דר' רודולף שטיינר משימה הקשורה לגורלו המיוחד – להביא למערב את ידע הקרמה והחיים החוזרים. במהלך שנת 1924 הוא הרצה למעלה משמונים הרצאות, שנאספו בשמונה כרכים. על מנת להצביע על האופן בו פועלים חוקי הקרמה במקרים האינדיבידואליים, חשף שטיינר בפני קהל שומעיו, באופן קונקרטי ומפורש, את הגורלות של אישים רבים, שעברו ממהלך חיים אחד לאחר. כמו כן הוא חשף פרטים רבים על הזרמים הקרמתיים של חברי החברה האנתרופוסופית. הרצאותיו תורמות תרומה גדולה לאין שיעור להבנת הקרמה והחיים החוזרים של כל אחד מאתנו, ולהבנת שליחות החברה האנתרופוסופית בהקשר לארכי-מלאך מיכאל.
תשע ההרצאות הנוכחיות ניתנו במספר ערים שונות בין ה 25 ינואר ועד ה 20 ביולי 1924
מחיר הספר - 85 ש"ח