השתלמות לפי חוק הנוטריונים 
ימי חמישי | 5 מפגשים | החל מ- 1.6.17 | 8:30-15:00
"בית הפרקליט", שד' בן גוריון 6, חיפה 
בנין הסיטי סנטר-המושבה הגרמנית קומה שניה
להלן הוראות מעבר למבקשים שעברו בעבר השתלמות שלא במתכונת החדשה:
 
(א) מבקש שעבר השתלמות לפני יום שני, י"ג חשון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016, והגיש בקשה עד ליום שני, כ"ד חשון תשע"ח,13 בנובמבר 2017, לא יידרש להשתתף בהשתלמות נוספת. 
 
(ב) מבקש שעבר השתלמות לפני יום שני, י"ג חשון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016, ולא הגיש בקשה עד ליום שני, כ"ד חשון תשע"ח,31 בנובמבר 2017, המדרשה תהיה רשאית לפטור אותו מנוכחות בהשתלמות עד למספר השעות בהם השתתף בהשתלמות בעבר. המדרשה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע מאילו שעות לימוד יהיה המשתתף רשאי להיעדר. הוראה זו תהא תקפה עד יום ראשון, י' כסלו, תשפ"ב, 14 בנובמבר 2021. 
 
(ג) מבקש אשר הגיש בקשה בעבר, או הגיש בקשה בתקופות האמורות בסעיפים (א) ו-(ב), וועדת הרישיונות דחתה את בקשתו, יידרש לעמוד בכל תנאי ההשתלמות, כפי שיהיו תקפים בעת הגשת הבקשה החדשה.   
ניתן לעיין בהחלטת הוועדה המלאה באתר המחלקה לרישוי
נוטריונים של משרד המשפטים בכתובת: http://bit.ly/2hnP8Jd
עלות ההשתלמות:
 2,000 ₪
או
באמצעות מענה טלפוני במספר:
9555020 - 077
(על הזמנה טלפונית יתווסף
תשלום של 4 ₪ לכל הזמנה)
לשאלות, ניתן לעיין באתר משרד המשפטים- נוטריונים
או
במספר: 02-4545900 (רוחמה - משרד המשפטים)
רכזים אקדמיים
  • עו"ד ונוטריון משה אלפסי, סגן יו"ר מחוז   תל-אביב, יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים, לשכת עורכי הדין, חבר ועדת הרישיונות (רישוי נוטריונים) משרד המשפטים, מ. אלפסי חברת עורכי דין ונוטריונים
  • עו"ד ונוטריון אסף ביטון, יו"ר (משותף) ועדת נוטריונים, לשכת עורכי הדין, חבר ועדת הרישיונות (רישוי נוטריונים) משרד המשפטים, משרד עורכי דין ביטון
סילבוס הקורס
יחידה 1: 
דיני תאגידים: מבוא, מושגים בסיסיים, נושאים מרכזיים ונושאים הקשורים לעבודת הנוטריון  
יחידה 2:
דיני מקרקעין: מבוא, מושגים בסיסיים, נושאים מרכזיים ונושאים הקשורים לעבודת הנוטריון
יחידה 3 :
דיני משפחה: מבוא, מושגים בסיסיים, נושאים מרכזיים ונושאים הקשורים לעבודת הנוטריון, דיני ירושה: מבוא, מושגים בסיסיים, נושאים מרכזיים ונושאים הקשורים לעבודת הנוטריון
יחידה 4:
חוק השליחות והנאמנות: מבוא, מושגים בסיסיים, נושאים מרכזיים ונושאים הקשורים לעבודת הנוטריון
יחידה 5 :
מבוא: מבוא לעבודת הנוטריון, הליך הרישוי, נפקות אי תשלום רישיון נוטריון במועד בהתאם לס' 6 לחוק, כשירות וקריטריונים לקבלת הרישיון, ועדת הרישיונות וועדת הנוטריונים, אימות חתימה, בירור זהות החותם וכשרות משפטית, כשרות משפטית וחופש הרצון (כולל תעודה רפואית), בעלי מומים, אימות חתימה של קטין, אימות חתימה בשם הזולת או בשם תאגיד, סדנא מעשית (מקרה בוחן משפטי, פתרון משותף והדגמה,שאלות ותשובות) 
יחידה 6:
תרגומים נוטריונים, הצהרות מתרגם, אישורים נוטריונים כאשר השפה לא מובנת לנוטריון/ללקוח סדנא מעשית (מקרה בוחן משפטי, פתרון משותף והדגמה,שאלות ותשובות) 
יחידה 7:
הסכמי ממון וצוואות נוטריוניות סדנא מעשית (מקרה בוחן משפטי, פתרון משותף והדגמה,שאלות ותשובות) 
יחידה 8:
משרד הנוטריון: ניהול הרישום, ניהול ספרי הנוטריון,שמירת החומר הנוטריוני (ארון מתכת), חותם נוטריוני (תו אדום וסרט), העתקי אישורים,עצמאות הנוטריון, שכר טרחת נוטריון, תעריף נוטריוני, איסור חתימה לקרובים, נוסח האישור
הנוטריוני והשימוש בטפסים, הנהלת חשבונות סדנא מעשית (מקרה בוחן משפטי, פתרון משותף והדגמה,שאלות ותשובות) 
יחידה 9:
עבודת הנוטריון: סוגיות מתקדמות: מחיקות וביטולים באישור או במסמך הנוטריוני, אישור נכונות העתק של מסמך, אפוסטיל, סמכות נוטריון לערוך פעולות בחו"ל, תקפות של מסמכים מחו"ל המיועדים לשימוש בארץ, המשקל הראייתי של האישור הנוטריוני, סדנא מעשית (מקרה בוחן משפטי, פתרון משותף והדגמה,שאלות ותשובות) 
יחידה 10:
אתיקה מקצועית של עורכי דין, אתיקה מקצועית של נוטריונים ועברות משמעת ושיפוטן, סדנא מעשית (מקרה בוחן משפטי, פתרון משותף והדגמה, שאלות ותשובות)
להתראות, נפגש על ספסל הלימודים