בחירת אנשי השנה 
האנשים והארגונים המשפיעים בתחום החניה, התנועה והתחבורה בישראל
אנו מזמינים אתכם להציע ולבחור את שמות האנשים והארגונים המשפיעים בישראל בתחום החניה, התנועה והתחבורה בשנה החולפת ובעשור האחרון.
נא שלחו הצעותיכם ונימוקיכם על פי הקטגוריות הבאות:
  • השפעה על תחום החניה, התנועה והתחבורה
  • חדשנות
  • תרומה ייחודית לתחום החניה, התנועה והתחבורה
  • פריצת דרך
את ההצעות ניתן למלא בטופס המופיע מטה או לשלוח למייל: parking@bezeqint.net
בצירוף הנימוק לבחירה והקטגוריה המתאימה.
 טקס הענקת הפרסים ייערך במהלך הכנס, ב-10 למאי.
 
*בחירתכם תועלה בפני ועדת שיפוט והיא תישמר בסודיות.
שם מלא *
מייל *
שם האדם או הארגון הנבחר *
קטגוריה *
נימוק לבחירה *
Facebook
Website
להתראות בכנס השנתי לחניה, תנועה ותחבורה 2017