מועצה מקומית באר-יעקב - מחלקת החינוך - בית הספר של החופש הגדול 2017 
תכנית בית הספר של החופש הגדול בבתי הספר - יולי 2017

הורים יקרים שלום רב,

 התכנית: "בתי הספר של החופש הגדול" קיץ תשע"ז

   אנו שמחים להודיעכם על פתיחת בית הספר של החופש הגדול גם בקיץ תשע"ז בשיתוף משרד החינוך והמרכז לשלטון מקומי.

 התוכנית תופעל בשלושת השבועות הראשונים של חודש יולי בין התאריכים 2 ביולי ועד 20 ביולי, עבור בוגרי כיתות א' – ג' בבתי הספר בעיר (תלמידי החינוך הרגיל + הכיתות הקטנות) בין השעות 8:00 עדד 13:000.

 המדיניות ותוכניות העבודה (העירונית והבית ספריות) תגובשנה בשיתוף פעולה של פיקוח משרד החינוך, מחוז המרכז , מחלקת החינוך במועצה ומנהלות בתי הספר.

הנושא המרכז השנה יהיה "ירושלים".

 במהלך הפעלת התוכנית יעסקו הלומדים בתכנים ערכיים, איכותיים ומבוקרים ויתנסו בטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי ההעשרה. אנו רואים בתוכנית זו הזדמנות פז לשלב בין מערך ההתפתחות והצמיחה של התלמידים לבין פעילות חווייתית והתנסותית בבחינת למידה משמעותית והנאה.

 בכל בית ספר ימונה רכז/מנהל תכנית מטעם בית הספר.

 עלות התוכנית: עלות התוכנית לתלמיד היא -.300 ש"ח (על פי השתייכות הרשות למדד הלמ"ס באשכול – 7   ( .

בכל יום התלמידים יקבלו ארוחה קלה  הכוללת כריך או לחמנייה עם ממרח בתוספת ירק.

רישום התלמידים :

 
אפשרות א: ניתן להירשם דרך אנינטרנט בעזרת כרטיס אשראי. (ראו קישור בהמשך)
 
אפשרות ב: הרישום והתשלום לתכנית יבוצע במחלקת הגבייה של המועצה, יש לשלם טלםוטנית למלא שאלון פרטים אישיים של התלמיד/ה בבית הספר. התשלום ומילוי השאלון מהווים  תנאי מחייב  להרשמה (יש אפשרות לשלם ידנית במחלקת הגבייה)

צהרונים  – למעוניינים מוצעות מסגרות נוספות בתשלום פרטים בעמותת פנאי וקהילה.

  ( ראו בהמשך: הנחיות גבייה וטופס הרשמה

אנו נמשיך לעדכנכם באמצעות בתי הספר, ואתר המועצה.

                                                          תודה על שיתוף הפעולה,

גלעד גולדמן – מנהל מחלקת החינוך

הרשמה אינטרנטית
בסיום הרישום באינטנרט עולה מסך אישור. ניתן לצלם את המסך כאסמכתא לאישור תשלום. כמו כן נשלח לנרשם במייל טופס אישור תשלום אותו יש להציג בבית הספר. האת הטופס יש להביא לבית הספר ואין צורך לקבל ממחלקת הגבייה שום דבר נוסף!!. 
טופס הצהרת בריאות
בהתאם להנחיות משרד החינוך חובה על ההורים למלא טופס הצהרת בריאות של הילד . את הטופס ניתן להוריד באתר זה (ראו קישור) למלא ולשלוח חתום לבית הספר
נוהל גבייה והרשמה לבית הספר של הקיץ דרך מחלקת הגבייה 072-2755434

הנחיות גבייה ורישום לבית הספר של הקיץ

תהליך הרישום לבית הספר של הקיץ כולל שני שלבים.

שלב א' ביצוע תשלום של 300 ₪ במחלקת הגבייה.

 שלב ב' לאחר ביצוע התשלום יש למלא טופס הרשמה בבית הספר.

 שילבו של טופס הרשמה ואישור תשלום מהווה רישום סופי ומחייב .

להלן הנחיות מפורטות:

שלב א'- ביצוע תשלום במחלקת הגבייה 

ניתן לבצע את התשלום במחלקת הגבייה בשני אופנים. 1-ידני במחלקת הגבייה  2-גבייה טלפונית.

שעות קבלת קהל במחלקת הגבייה (צמוד למבנה המועצה):

ימים א', ב', ד', ה', שעות 08:00-13:00 יום ג' שעות 16:00-18:00

בסיום הרישום במחלקת הגבייה נמסרת למשלם קבלה אותה יש לשמור ולהציג בבית הספר לצורך רישום סופי.

 תשלום בשירות גבייה טלפוני : בטלפון 072-2755434

ימים א' ב' ד' ה' שעות 13:00-15:00  יום ג' שעות   08:00-16:00

בסיום הרישום הטלפוני מקבלים הנרשמים מספר אישור (אסמכתא) אותה יש לרשום על הטופס. את הטופס המלא ומספר האסמכתא יש למסור לבית הספר. (קבלה תשלח בדואר וגם אותה יש להציג בבית הספר).

שלב ב' – ביצוע הרשמה בבית הספר (מילוי שאלון פרטים )

יש למסור לבית הספר את שאלון ההרשמה המלא ולצמיד לו את קבלה על ביצוע התשלום (או לרשום את מספר אישור תשלום טלפוני) שהתקבלו ממחלקת הגבייה.

את הטופס ההרשמה ניתן להוריד באתר (מצורף קישור) או לקבלו במזכירות בית הספר.

לתשומת לב: הרישום מסתיים רק כאשר מוסרים לבית הספר שאלון הרשמה מלא וחתום בצמוד לאישור תשלום/קבלה/אסמכתא. (אישור תשלום בנפרד או מילוי שאלון בנפרד אינם מהווים הרשמה).

אין לשלוח תלמדים לקייטנה ללא ביצוע מלא של הרישום (תשלום ושאלון מלא).

לוחות זמנים :

הרישום לפעילות הקיץ מסתיים ביום 15/6/2017

מחלקת הגבייה סגורה לצורך שיפוצים בתאריכים 15/5-19/5 2017

טופסי הרשמה יעלו לאתר בהקדם

שעות קבלת קהל במוקד הגבייה החדש
טופס הרשמה (בהמשך לחצן להורדת הטופס)

מועצה מקומית באר-יעקב – מחלקת החינוך

בית הספר של הקיץ 2017

טופס הרשמה

שם בית הספר:.............................כיתה .....   מס' כיתה.........  שם מחנכת..................................................

שם משתתף/ת:...............................   ת.ז. משתתף/ת.....................................מין: ז/נ.

כתובת: .........................................טלפון..................................תאריך לידה:.......................

טלפון נייד הורה1:...............................טלפון נייד הורה 2 ...............................................

מייל בכתב ברור:................................................................................................................

שם אב:...........................שם אם:................................ת.ז. הורה .......................................

מצב משפחתי של ההורים:..................................(הורים גרושים/פרודים/עצמאים יחתמו שניהם על הטופס)

אישור תשלום :

יש לרשום מספר אסמכתא טלפוני שהתקבל ממח' הגבייה:................................או לצרף קבלה/אישור תשלום  לטופס זה.

התחייבות ההורים

ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד/ה כי עליו להתנהג באורח ראוי בבית הספר של הקיץ. ההורים מודעים כי לטובת כלל התלמידים באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג תהיה למנהלת הפעילות הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בכפוף להחזר תשלום יחסי לימי הפעילות שיגרעו.

איסוף התלמידים בסיום יום הפעילות :

א. ההורה מתחייב להגיע בזמן לקחת את הילד מבית הספר. אי הגעה בזמן תגרור חיוב אוטומטי בתשלום של  50 ₪ בגין כל רבע שעה איחור ע"י מחלקת הגבייה. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יגרמו להוצאת התלמיד/ה מהפעילות בהתאם למדיניות הגורם המפעיל.

ב. איסוף התלמידים בסיום הפעילות יעשה ע"י ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את הילדים עליהם לציין זאת כאן כולל מסירת פריטיו האשיים של אותו אדם בכתב (כולל מספר תעודת זהות)

שם אדם אחר: שם.........................................קירבה......................................ת.ז..................................................

ג. איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה ו/או הצהרת ההורים בכתב אותה יש למסור מראש למנהלת הפעילות בבית הספר.

ד. הורים המבקשים חזרה עצמאית של הילד הביתה יאשרו זאות כאן: אישור לחזרה עצמאית : כן מאשר/ לא מאשר

דיווח על מחלות: על ההורים לדווח על מחלה כרונית כל שהיא ממנה סובל הילד/ה ולרשום בטופס את מצבו בריאותי וסכנות נלוות. אין לשלוח לפעילות בבית הספר ילדים במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל מחלה מדבקת אחרת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר סיום המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורים לדווח על כל שינוי במצבו הבריאותי של הילד.

הצהרה על מחלה כרונית/אלרגיה או אחרת וטיפול נדרש (לרשום כאן): .............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

הצמדת סייעת : תלמיד הזכאי לליווי סייעת במהלך הפעילות יציין זאת כאן:  זכאי לסייעת / לא זכאי  

 

פרסום והודעות :

ההורים מאשרים להציג מידי פעם בתקשורת או בכלי פרסום מקובלים אחרים תמונות של המשתתף או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.

המשתתף והוריו מאשרים קבלת הודעות דוא"ל והודעות  טקסט (סמס) ופרסומים שונים מטעם בית הספר הקשורים בפעילות.

 

 

לתשומת לב הבהרות :

 

הנחיות תשלומים וגבייה

ניתן לבצע את התשלום במחלקת הגבייה בשני אופנים. 1- ידני 2- גבייה טלפונית.

 

שעות קבלת קהל במחלקת הגבייה (צמוד למבנה המועצה): ימים א', ב', ד', ה', שעות:  08:00-13:00  יום ג' שעות:  16:00-18:00 בסיום הרישום במחלקת הגבייה נמסרת למשלם קבלה אותה יש לצרף לטופס רישום זה

 

 תשלום בשירות גבייה טלפוני: בטלפון 08-978542930  ימים א' ב' ד' ה' שעות:  13:00-15:00  יום ג' שעות: 08:00-16:00

בסיום הרישום הטלפוני מקבלים הנרשמים מספר אישור (אסמכתא) . את מספר אסמכתא יש לצרף לטופס זה.

 

לתשומת לב: הרישום מסתיים ותקף רק כאשר מצרפים לשאלון הרשמה זה אישור תשלום (אישור תשלום בנפרד או מילוי שאלון בנפרד אינם מהווים הרשמה תקפה). אין לשלוח תלמידים לפעילות ללא ביצוע מלא ותקף של הרישום .

 

לוחות זמנים: הרישום לפעילות הקיץ מסתיים היום 15/6/2017

לתשומת לב : מחלקת הגבייה סגורה לצורך שיפוצים בתאריכים 15/5-19/5 2017 – המחלקה תשוב לפעילות ביום 21/5/2017

 

הנחיות לפעילות

התוכנית תופעל בשלושת השבועות הראשונים של חודש יולי בין התאריכים 2 ביולי ועד 20 ביולי, עבור בוגרי כיתות א' – ג' בבתי הספר בעיר (תלמידי החינוך הרגיל + הכיתות הקטנות)  בין השעות 8:00 עד 13:000.

 

 המדיניות ותוכניות העבודה (העירונית והבית ספריות) תגובשנה בשיתוף פעולה של פיקוח משרד החינוך, מחוז המרכז , מחלקת החינוך במועצה ומנהלות בתי הספר. הנושא המרכז השנה יהיה "ירושלים".

 

במהלך הפעלת התכנית יעסקו הלומדים בתכנים ערכיים, איכותיים ומבוקרים ויתנסו בטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי ההעשרה. אנו רואים בתוכנית זו הזדמנות פז לשלב בין מערך ההתפתחות והצמיחה של התלמידים לבין פעילות חווייתית והתנסותית בבחינת למידה משמעותית והנאה.

 

בכל בית ספר ימונה רכז/מנהל תכנית מטעם בית הספר.

 

 עלות התוכנית : עלות התכנית לתלמיד היא -.300 ש"ח (על פי השתייכות הרשות למדד הלמ"ס באשכול – 7 ( . אין הנחות אחים או מלגות.

 

הזנה : בכל יום התלמידים יקבלו ארוחה קלה  הכוללת כריך או לחמנייה עם ממרח בתוספת ירק.

 

 

ההורים מאשרים כי קראנו המסמך ומאשרים את תוכנו

 

 

שם ....................................משפחה........................................תעודת זהות......................................

.חתימה ...................................................

(הורים עצמאיים נדרשות שתי חתימות)

 

שם ........................................משפחה.........................................תעודת זהות......................................

חתימה ................................................

 

מחלקת החינוך של באר יעקב  ז'בוטינסקי 2  ת.ד. 5 מיקד 70300 טל: 08-9785412, פקס 08-9785456

(טופס זה מיועד לנשים וגברים כאחד)


פעילות קיץ עמותת פנאי וקהילה

כל הקייטנות/סדנאות/קורסים השווים שלנו לקיץ של ילדיכם

קייטנה סובבת עולם | קורס קיץ מקצועי למחול | סדנאות בוטיק באומנות | אקסטרים על גלגלים

ההרשמה תחל ביום א 14/5/17 ותסתיים 29/5/17

מס' המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה

הזדרזו לשריין את מקומכם לקייץ מלא חוויות

לפרטים והרשמה :

https://goo.gl/I9EGWS

צהרונים
במהלך החופשה מפעילה עמותת פנאי וקהילה צהרונים בבתי הספר, תלוי ברישום (לפחות 25 תלמידים לפתיחה) עלות 700 ש"ח לשלושה שבועות. רישום באתר עמותת פנאי וקהילה.  
 
צהרון של קיץ בבתי הספר.  בין התאריכים: 2-20/7/2017    בין השעות 13:00-16:30  עלות: 700 ש"ח בלבד!  בתי הספר:  צאלון - רמון - תלמים

פרטים והרשמה בלחיצת כפתור מהמחשב או הנייד(מצורף קישור)
מולקולה

 

קייטנת מוללקולה - הקייטנה שתעשה לכם את הקיץ, מחזור ב' 23/7/10/8/17

הקייטנה תתקיים בבית ספר צאלון, ניתן להרשם לחלקיות התקופה

אז למה אתם מחכים, לפרטים והרשמה דרך המחשב או הטלפון החכם

https://goo.gl/5JwrTH

קיץ של מחול
סדנאות לאמנויות
אקסטרים על גלגלים
הרשמה ותשלום למחזור ב' של פעילות קיץ - מפעיל עמותת פנאי וקהילה בבית הספר צאלון

אקסטרים על גלגלים - מחזור ב'  בין התאריכים 23/7-10/8 לילדי א-ד

בין השעות 7:30-13:30 (שעת חזרה משוערת)  1,700 ש"ח בלבד!

לפרטים והרשמה דרך המחשב או הנייד:

https://goo.gl/88kLfg

מס' המקומות מוגבל!

סובב עולם לגני הילדים
פעילות קייטנה בצמרות פתוחה לכלל התושבים בבאר-יעקב גם אחרי יולי (פעילות המשך)

קייטנות המשך:  בשלב זה פועלת קייטנת המשך בסיום פעילות של "בית הספר של החופש הגדול" החל מיום 20/7 בבית הספר "צמרות" . הפעילות פתוחה עבור תלמדים הנרשמים לפעילות מכל בתי הספר בישוב. במידה ויש ריבוי נרשמים תיבדק אפשרות לארגון הסעה לפעילות.


הורים יקרים,

אנו שמחים לעדכן אתכם בפעילויות הקיץ המתוכננות לילדי ביה״ס צמרות בבאר יעקב.

מצרף לכם כאן תקציר הפעילויות הכולל מחירון ולינק לרישום אלקטרוני (קל ומהיר) לפעילויות הרלוונטיות.

חשוב לציין כי המחירים נקבעו לאחר דיון ארוך עם הנהגת ההורים מתוך רצון להעביר קיץ מרענן ומדליק לשכבות הגיל השונות בביה״ס.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה שנדרש. (מספרי הטלפון שלנו מופיעים בטופס הרישום האלקטרוני וכן תמיד ניתן לרשום לנו מייל ל: mandil.y@gmail.com)

שימו לב, כי יש מחיר מיוחד לנרשמים שיסדירו התשלום עד ה-31/5/2017. הכוונה שימסרו לנו צ׳קים לאחר רישום אלקטרוני, עד ליום רביעי 31/5/2017 בשעה 17:00 בביה״ס צמרות. 

לא נוכל לאשר ההנחה למי שימסור צ׳קים לאחר תאריך זה. סליחה מראש עם המתעכבים...!

הנה הקישור לרישום:  http://bit.ly/2q1hroy

 

כמו תמיד, נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ועניין שידרש.

 

בברכה,

יוחי ושושי

הרשמה לפעילות הקיץ בצמרות - פתוחה לכל תושבי באר יעקב
פעילות הקיץ של תרבות תורנית
שאלות ותגובות
שם מלא
מייל *
נייד *
שאלה
חופשת קיץ מהנה