image
הרשמה לשולחנות עגולים מקוונים | אוגוסט 2020
שולחנות עגולים מקוונים הוא מיזם משותף של הנהלת האוניברסיטה, האגודה הסטודנטיאלית והסטודנטיות והסטודנטים באוניברסיטה שנועד לייצר ולאפשר שיח ודיאלוג.

מאחורי ההחלטות האוניברסיטאיות עומדים אנשים ונשים שמתמודדים ומתמודדות עם אילוצים ועם מערך שיקולים מורכב, שהקולות מהשטח חשובים להן ולהם, ושמעל לכל מעוניינים ומעוניינות לקדם את טובת כלל ״אזרחי״ האוניברסיטה ואת הרמה האקדמית של המוסד, בוגריו ובוגרותיו. 

חשוב לנו לתת לכם את האפשרות להציף את הקשיים, לשטוח טענות ואף להציע הצעות, ובמקביל גם להיחשף להחלטות ולהבין את השיקולים מאחוריהן. אתם השותפים שלנו.
6 שולחנות עגולים מקוונים
בכל שולחן ישתתפו נציגות ונציגים מהנהלת האוניברסיטה, מהאגודה הסטודנטיאלית וכמובן נציגות ונציגים שלכם הסטודנטים.

רוצים להשתתף בשולחן מקוון? אתם מוזמנים לבחור את הנושא המעניין אתכם מבין נושאי השולחנות המקוונים, ולמלא את הטופס על מנת שנרשום אתכם לשולחן.

במידה שלשולחן מסויים תהיה הרשמה העולה על מספר המשתתפים האפשרי בשולחן, תיערך הגרלה כדי לבחור את המשתתפים מבין הנרשמים לאותו שולחן. 

לפירוט מועדי השולחנות ונושאיהם, גללו מטה 🔽
אני רוצה להשתתף בשולחן עגול מקוון:
רשמו אותי לשולחן עגול מקוון בנושא: *
שם פרטי *
שם משפחה *
נייד *
כתובת מייל *
מחלקה *
רמת תואר
נושאי השולחנות ומועדיהם -
חיי קמפוס בתקופת קורונה | 06/09 | 10:00-11:00 - ההרשמה הסתיימה
מובילי השולחן: מרב יוסף סלומון, ראשת מנהל דיקנאט הסטודנטים; פרופ' משה כספי, דיקן הסטודנטים; רפי סרוסי, ראש אגף תפעול ולוגיסטיקה; עילם כהן, ראש מדור תרבות באגודה הסטודנטיאלית

סטודנטים בסיכון ובבידוד | 08/09 | 14:00-15:00
מובילי השולחן: פרופ' לימור אהרונסון, סגנית הנשיא לקשרים אקדמים בינלאומיים; פרופ' משה כספי, דיקן הסטודנטים; מירב יוסף סולומון, ראשת מנהל דיקנאט הסטודנטים; נעמה גוברין, ראש מדור רווחה באגודה הסטודנטיאלית

למידה היברידית |  09/09 |  16:00-17:00 - שולחן מלא - העולים בהגרלה יקבלו הודעה אישית  
מובילי השולחן: פרופ' חיים היימס, רקטור האוניברסיטה; יפעת גודינר, ראשת אגף טכנולוגיות, חדשנות ודיגיטל; מיכל ארז, מנהלת המרכז לקידום ההוראה והלמידה; שיר צדוק, יו"ר האגודה הסטודנטיאלית

תארים מתקדמים בתקופת קורונה | 15/9 | 14:00-15:00 - שולחן מלא - העולים בהגרלה יקבלו הודעה אישית  
מובילי השולחן: פרופ' דודי בר צבי, דיקן ביה"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים; פרופ' הילה רימר, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית; פרופ' דוד וטשטיין, ראש המחלקה לכלכלה; גיל רגב, מנהלת מיזמים אקדמיים באגודה הסטודנטיאלית

יוזמות סטודנטיאליות | 13/10 | 13:00-14:00
מובילי השולחן: פרופ' מיקי מלול, דיקן הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר; דנה גביש, מנהלת מרכז יזמות 360; שגיא לנגר, מנהל השיווק; דניאל רימברג, ראש מדור מעורבות חברתית באגודה הסטודנטיאלית

טוהר הבחינות המקוונות | 15/10 | 14:00-15:00 - שולחן מלא - העולים בהגרלה יקבלו הודעה אישית
מובילי השולחן: מירה גולומב, המזכיר האקדמי; פרופ' ראובן שגב, ראש המרכז לקידום ההוראה והלמידה; שיר צדוק, יו"ר האגודה הסטודנטיאלית; יעל ריבולוב, ראש מדור אקדמיה האגודה הסטודנטיאלית