באר-יעקב טלפונים בחירום 
רשימת קשר לחירום מעודכן 19-3-2017 - יש לתלות בחדר מזכירות במקום בולט
הנחיות:  לבצע שמירת שמירת טלפונים בחירום בזיכרון של כל הטלפונים במזכירות וטלפונים ניידים של צוות חירום בית ספרי, אב הבית ורכזות הצהרונים וחדר השומר. כמו כן רשימת טלפונים בחירום יש לתלות במקום בולט במזכירות בית הספר ליד הטלפונים בכל חדרי הנהלה במקום בולט וברור.
משטרה- 100              
קב"ט מועצה יוסי מעודה  - 050-6502007
עזרה ראשונה - 101     
כיבוי  אש 102    
מוקד מועצה (106) - 08-9281082
מנהל המוקד איתן אשכנזי-  054-5322414
מנהל הפיקוח שימי -054-6819338
שוטר קהילתי איתי שועבי - 050-6273501
יוסי מפקח שומרים (רשת ביטחון ) - 050-2099121 
גלעד גולדמן מנהל מחלקת החינוך - 052-39087908 
טלפון של שומר בית הספר - לרשום במקום בולט 
ביטחון וחירום
מוקד
הנהלה
חינוך
כותרת ראשית
בתי ספר באר יעקב
בתי הספר
Facebook
Google Plus
Website
בהצלחה לכולם