באר יעקב - בנייה חדשה למערכת החינוך באר-יעקב 
עדכונים ומידע שנת הלימודים תשע"ז- בנייה חדשה בשלוש השנים האחרונות
תכנון עתידי ייסודי 24 כיתות צמרות המושבה "אמירים" - של שוקי שושני
תכנון עתידי יסודי 24 כיתות צמרות המושבה - אד' אבנר גולן וקליין
תיכון חדש ע"ש נחום איצקוביץ'
מוסדות חינוך בשכונת צמרות המושבה
 
מחלקת החינוך והנוער- עורך המסמך גלעד גולדמן - מנהל מחלקת החינוך giladgo10@gmail.com