הרישום המאוחר לכיתה א' ולבתי הספר בבאר-יעקב (לקראת שנה"ל תשע"ט 2018-19)
הודעות שיבוץ לשנת הלימודים תשע"ט
הודעות שיבוץ לקראת שנת הלימודים תשע"ט נשלחו אך ורק להורים לילדים אשר למדו השנה בגני הילדים של המועצה ורק למי שנרשם במועד הרשמי (עד יום 6/2/2018), הודעת שיבוץ להורים למי שנרשם לאחר המועד הרשמי ולתושבים חדשים ישלחו לאחר חג הפסח
איך רושמים שיבוץ לכיתה א
אתר הרישום לכיתות א' (לתושבים חדשים וותיקים) , ואתר רישום לכיתות ב'- ו' לתושבים חדשים בלבד
הנדון: פתיחת אתרי הרישום למוסדות לימוד בבאר-יעקב לשנת תשע"ט,  הלילה בחצות, בין שלישי (16/1) לרביעי (17/1) 2018 יפתחו אתרי הרישום לכיתות א' (עבור תושבים ותיקים שילדיהם לומדים בגני המועצה ותושבים חדשים במצטרפים לישוב).
 
אתר רישום נוסף נפתח עבור תושבים חדשים המבקשים להירשם ילדיהם לכיתות ב'-ו'.
 
אנו מקווים שהרישום יעבור טוב!
 
אנו בטוחים שהעבודה המאומצת שהשקענו כולנו בימים ובשבועות האחרונים ישאו פרי.
 
שנת לימודים פורייה 
מועד הרישום הרשמי הסתיים (ביום 6/2/2018) החל רישום מאוחר השיבוץ על בסיס מקום פנוי
מייל של מחלקת החינוך info@b-y.org.il
מידע חשוב בנושא הרישום לכיתה א' ורישום לכיתות ב'- ו' לתושבים חדשים בישוב
לתושבי באר-יעקב שלום רב

לרשותכם מידע לקראת רישום לכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט 2018-19  

השנה מוזמנים ההורים לבחור את בית הספר הרצוי להם במסגרת תכנית בחירה מבוקרת. בהמשך תמצאו מידע והנחיות בנושא זה.  

הרישום הרשמי לכיתה א' יוצא לדרך ביום 17-1-2018, מועד הרישום הרשמי מסתיים ביום 6/2/2018. תהליך רישום מאוחר יפורסם בהמשך.

המידע ואתר הרישום עדיין בתהליך הכנה    

להלן מידע מקדים לקראת הרישום :

לא כל המקדים זוכה: תהליך הרישום הרשמי יתקיים כחודש ימים. לא כל המקדים זוכה בשיבוץ המבוקש.  לאור זאת ניתן להירשם במהלך כל חודש הרישום הרשמי בזמן המתאים לכם. כמו כן ביצוע הרשמה, הגשת בקשה או השתתפות בפעילות הקיץ אינה מבטיחה שיבוץ בבית הספר המבוקש. תהליכי השיבוץ מפורטים בחוברת המידע, יש להקפיד להירשם במהלך מועדי הרישום הרשמי.

 מידע והסברה להורים: המועצה מפרסמת לקראת הרישום חוברת מידע מפורטת על תהליך הרישום, בנוסף יחולק פלייר בגנים, פוסטר הסברה ומידע באתרי המועצה (באתר המועצה ודף הפיסבוק של המועצה).  

אתר הרישום לתושבים הותיקים כיתה א':  תושבים ותיקים אשר ילדיהם לומדים בגני המועצה בשנת הלימודים תשע"ח (שנת לימודים הנוכחית) ירשמו לכיתה א' באתר הרישום אשר עלה לאוויר ביום 17/1/2018.  הקלדת שם הילד או תעודת זהות באתר תאפשר רישם מהיר וקל אשר יכלול אפשרות לבחירת בית הספר הרצוי לכם.

  אתר הרישום לתושבים החדשים לכיתה א: ת ושבים חדשים ירשמו כמועמדים לרישום לכיתה א בקישור מיוחד המיועד לכך (בהמשך מצורף הסבר). לאחר קבלה ובדיקת כל מסמכי הרישום במחלקת החינוך תינתן למבקשים האפשרות לבצע הרשמה באתר הרישום לכיתה א ולבחור את בית ספר המבוקש.

 
רישום עבור תושבים חדשים לכיתות ב'- ו' : ניתן להירשם באתר מיוחד לנושא זה. יש להעלות באתר את המסמכים הנדרשים. הודעות שיבוץ ישלחו בהמשך 

מסמכים הנדרשים לתושבים חדשים : צילום תעודות זהות של ההורים +ספח בהם רשום שם הילד/ה, טופס ביטול רישום מהרשות בה למד הילד/ה, צילום תעודת ציונים גמר 2/3 בית הספר הקודם , הורים עצמאיים ימלאו טופס תצהיר נדרש.

 המסמכים ישלחו למחלקת החינוך לאחר רישום המועמדות בקישור הרישום לתושבים חדשים.

כאמור אחר בדיקת המסמכים והרישום באתר הרשמה לתושבים חדשים תשלח הודעת אישור לנרשמים המאפשרת להם רישום ובחירת בית ספר באתר הרישום של המועצה.

 טפסי רישום ניתן להוריד באתר המועצה:  את הטפסים ניתן להוריד מאתר המועצה, למלא פרטים נדרשים, לסרוק ולהטעין באתר הרישום או לשלוח בפקס, מייל, דואר או ולהביא הטפסים ידנית למחלקת החינוך או למזכירויות בתי הספר.

בקשות מעבר מבית ספר לבית ספר: בקשות ניתן להגיש באתר המועצה ולציין שם מלא של התלמיד, תעודת זהות, דרכי התקשרות, מוסד ממנו רוצים לעבור, מוסד אליו רוצים לעבור וכיתה מיועדת בשנת הלימודים הקרובה חתימה וטלפון נייד ופרטים נוספים. 

 בהמשך תמצאו מידע מפורט בנושא הרישום ורישום לצהרונים  

אתר הרישום לכיתה א' (לתושבים ותיקים אשר ילידהם לומדים בגני המועצה ולתושבים חדשים הנרשמים לכיתה א')
הנחיות רישום אינטרנטי לתושבים חדשים עבור תלמידים הנרשמים לכיתה א

 האתר מאפשר לתושבים חדשים לרשום את ילדיהם לכיתה א'. להלן הנחיות והסבר:

יש להכניס מספר זהות ילד, ומתחת מספר זהות הורה, ולאחר מכן למלא את כל השדות הנדרשים

בסיום עדכון הפרטים של הילד וההורים, יש להעלות מסמכים סרוקים: צילום תעודת זהות+ספח, צילום חוזה שכירות/קניה בבאר יעקב, אישור ביטול רישום מרשות קודמת לשנת הלימודים תשע"ט. (את המסמכים ניתן לשלוח בפקס, הוא להביא ידנית למחלקת החינוך או מזכירויות בתי הספר)

בקשת הרישום באתר תשלח למחלקת החינוך לעיון ובדיקה ולאחר אישור הבקשה יהיה עליכם להכנס שוב לאתר ולהשלים את תהליך הרישום ולבחור את מוסד הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט.

 
 
רישום תושבים חדשים לכיתה א' בלבד
רישום תושבים חדשים לנרשמים לכיתה ב'- ו' בלבד
בחירה מבוקרת לשנת הלימודים תשע"ט - מידע להורים
הורדת טפסים
בקשות העברה של תלמידים בין בתי הספר בישוב (כיתות ב'- ו') ניתן לרשום בקישור המצורף
הגשת בקשות ערר על שיבוץ התלמיד
לאחר קבלת הודעות השיבוץ להורים יש אפשרות להגיד בקשות ערר. הטרם הגשת הבקשה יש להיפגש עם מנהלת בית הספר אליו שובץ התלמיד ולהסביר את סיבת הבקשה. פגישה מסוג זה היא תנאי לדיון בועדת ערר. הגשת בקשות ערר מוגבלות בזמן.
חוברת מידע והנחיות לרישום ובחירה מבוקרת לנרשמים בכיתה א' בלבד
הרישום לחינוך ממלכתי דתי
הורים המבקשים לרשום ילדים לחינוך ממלכתי דתי - לרשותכם בית ספר רשב"י ממ"ד כיתות א'- ד'. וכן גני ילדים המיועדים לחינוך ממלכתי דתי. 
לרשותכם מידע בנושא הרישום הרשמי לכיתה א' עבור תושבים חדשים ולמי שמעוניין להירשם ידנית. הרישום למי שעדיין לא נרשם מתקיים בשעות הבוקר במחלקת החינוך בשעות קבלת קהל. טפסים להרשמה ידנית ניתן להוריד מהאתר.
הודעה חשובה- רישום הילד/ה אינו מבטיח את השיבוץ הסופי בבית הספר בו נרשם הילד/ה. השיבוץ הסופי יקבע ע"י ועדת שיבוץ מקצועית . הודעות שיבוץ להורים ישלחו ע"י בתי הספר .
מפת בתי הספר
נתונים בסיסים נדרשים לרישום לכיתה א'
לתשומת לב- השיבוץ הסופי של התלמיד/ה לבית הספר יבוצע ע"י ועדת שיבוץ מקצועית 
הנחיות נוספות ניתן למצוא באתר המועצה
לבירור פרטים וקבלת תגובות

היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים:

הודעה לתושבי באר יעקב

להלן שעות קבלת קהל במחלקת החינוך במועצה המקומית באר יעקב לקראת פתיחת שנת הלימודים.

בימים א'- ד' תתקיים קבלת קהל בין השעות 8:30-14:00

ביום ה'  אין קבלת קהל.

במקרים דחופים ניתן לשלוח מייל או להתקשר למספרים הנ"ל:

מייל של מחלקת החינוך: info@b-y.org.il 
 
גלעד גולדמן - מנהל מחלקת החינוך 0523-987908 (נא לשלוח הודעות ואצאפ בעיקר) 

בנושא בתי ספר ונושאים כלליים לנירית בוארון מזכירת המחלקה טל'- 08-9785412 , nirit@b-y.org.il

בנושא הסעות לקלרה מלי טל' -08-9785451 לאיילה  טל- 08-9785326. klara@b-y.org.il

בנושא ביקור סדיר לשרית אלזון –קב"ס  08-9785459 , sara@b-y.org.il

בנושא גני ילדים לאילנה טל'-08-9785497 , ilana@b-y.org.il

דלת פתוחה במחלקת החינוך לקבוצות הורים בנושא הרישום מתקיימת בימי חמישי בשעות 17:00-18:30 בתיאום מראש (עד 10 הורים) להרשמה ראו בהמשך. 

לנושאים נוספים במידת הצורך רצוי לתאם פגישה מראש.


באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456

טופס לתגובות ושאלות ובקשות לתיאום פגישות הורים
שם מלא *
נייד *
מייל *
שאולות/בקשות
טפסים
Facebook
הרישום לחטיבה
קישורים
תודה ובהצלחה בתהליך הרישום באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456
הרישום לצהרונים