סטודנט מסכמים את הקליניקה

צוות הצעות חוק - אור ירושלמי סטודנט בצוות מספר

"עיקר העבודה של הקבוצה לאורך השנה עסקה בניסוח הצעת חוק בעניין חושפי השחיתות, לאחר שנבחנה עבודה קודמת בנושא שנעשתה בעמותה ובקליניקה הגענו לגיבוש קונספט של חוק "גג" המאגד תיקונים שונים בשם - "החוק למניעת פגיעה בטוהר המידות והבטחת מנהל תקין".  התיקונים העיקריים עסקו בהיקפי הפיצוי אשר היום נמוכים משמעותית, לצורך כך נעשה ניסיון ליישום מודל השבה של כסף מתוך הקנס אל החושף וכן פיצוי על תקופת אי-העסקה והחזר הוצאות ראוי. בנוסף החוק עוסק ברף הנדרש להתיישנות הגשת תביעה ובחובת דיווח מיוחדות במוסדות מסוימים על פי מודל שנלקח משוודיה, אני מוצא את הפעילות של הצוות אליו אני שייך תורמת ורלבנטית ושמח על שניתנה לי ההזדמנות להשפיע על הדין במדינת ישראל בנוגע לחושפי שחיתויות. 

צוות שומרי הסף - תומר וויס סטודנט בצוות מספר

"במהלך השנה האחרונה, עסקנו בתחקיר אחר פעילותם של 8 "שומרי סף", שומרי הסף אלו אותם אנשים במגזר הציבורי שתפקידים למנוע שחיתות בטריטוריה עליה הופקדו. שומרי הסף שנבחרו הם: נציב שירות המדינה, היועמ"ש, מבקר המדינה, המפקח על הבנקים, הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט, מנהל רשות החברות, והממונה על הרשות להגנה על הצרכן. את תוצאות המחקר ערכנו לידי כתבה שמציגה בקצרה כיצד פעל שומר הסף למיגור השחיתות ולקידום טוהר המידות, הכתבות יוצגו באתר אינטרנט בו יוכלו גולשים לדרג את רמת שביאות רצונם מתפקודם של שומרי הסף. אני חושב שמדובר בפרויקט בעל חשיבות חברתית גבוהה, עם שיווק נכון יזכה הפרויקט לחשיפה רחבה, מה שיאלץ את שומרי הסף לפעול במסירות רבה יותר עבור הציבור. האתר יעלה במהלך הקיץ הקרוב, פעילות השיווק וההפצה לאתר תעשה במסגרת הקליניקה בשנה הבאה, כאשר הקבוצה תמשיך ללוות את הפעילות. לצורך כך בימים אלו נבנה תיק חפיפה, חברי הצוות ואני מצפים כבר לראות את הפרויקט כורם עור וגידים ואת השלכותיו החברתיות".   

צוות ידידי בימ"ש - אור אברהמי סטודנט בצוות מספר

בתיקים מסוימים רשאי ביהמ"ש להורות על צירוף צד להליך במעמד של "ידיד ביהמ"ש". זאת בשל הצורך בתיקים מסוימים להתייחס להיבטים כוללניים יותר של הסכסוך הקונקרטי שהונח לפניו, באמצעות מתן ביטוי למומחים וגורמים ניטרליים המייצגים אינטרסים שאינם מיוצגים במלואם ע"י הצדדים הישירים לסכסוך.

תפקידי הקבוצה הם בעיקר לכתוב חוו"ד מקצועית בהתאם לדרישות ולתיק ולהפיץ את המודעות למהות הקבוצה ולשירות שמספקת.  הקבוצה השנה מנתה 3 חברים, כאשר העבודה התחלקה באופן שרירותי כך שחברי הקבוצה השתתפו בכל משימה שהייתה.

אני חושב שעד עתה הייתה עבודה יפה בהתאם למטרות שהקבוצה הגדירה לעצמה והגדרת יעדים חדשים נוספים. בנוסף הקבוצה אספה והכינה חומרי עזר רבים להמשך הפעילות עבור משתתפים בקליניקה בעתיד.

בנוסף, לאחרונה לקחנו חלק משמעותי בהכנת בקשה להצטרפות לתיק מסויים של חושף שחיתות בגוף ציבורי  כ"ידידי ביהמ"ש" והכנת חוו"ד מקצועית מטעמנו בהתאם לתיק זה. פעילות זו מהווה מטרה עיקרית של הקבוצה ואת מהות הקבוצה במסגרת העמותה, ועמדנו בדרישות הנלוות לפעילות בצורה מצויינת.

עוד אגיד שאני מאמין כי עצם התקיימות הקליניקה במוסד אקדמאי מהווה את התרומה המשמעותית ביותר בגלל שעצם פעילותה השוטפת במסגרת שבה סטודנטים יכולים לקחת בכך חלק מעלה את המודעות לנושא השחיתות וחושפי השחיתות בקרב הסטודנטים כמעגל ראשון ומתרחבת תודעתית גם למעגלים רחבים יותר כתוצאה מכך.

צוות תו היושר - איתי אברמוביץ' סטודנט בצוות מספר

תפקיד הקבוצה הוא לפתח את תו היושר כתו-תקן ערכי בארגונים וחברות שונות בישראל, ולגרום לחברות וארגונים שונים לאמץ אותו. הקבוצה שלנו תלווה את הארגון החל משלב הטמעת התו והכנסתו לפעילות. לאחר מכן, במקביל לליווי צמוד של הממונה הארגוני על יישום התו, נתפקד כמעין גוף מבקר על ביצוע הטמעת התו בארגון. ביקורת זו היא שתתנה את המשך קבלת חותמת היושר מטעם העמותה לשנה נוספת.

חברי הקבוצה הם ליאור דאיץ', לין כרמון, רותם צוק, ירדן בן יוסף ואנוכי. הרכזת המלווה את עבודתנו היא שיר צור.

הייתה ועודנה שנה מרתקת ומלאת פעילות. בתחילת השנה, עמותת עוגן ערכה טקס השקת "תו היושר". מיד לאחר השקתו, נפגשנו עם חברות פרטיות וארגונים חברתיים וביחד הצלחנו לגרום לכמה ארגונים לאמץ את התו. אנחנו מקווים שעד סוף השנה נוכל להגיע לארגונים נוספים ולהפיץ את תו היושר. כמו כן, לקחנו חלק מרכזי באירוע המשפט המבוים וערכנו מחקר משווה עם מערכת המשפט והטיפול בחושפי השחיתויות כפי שנעשה ביוון.

בנוסף, לדעתי ההפצה של תו היושר, הפגישות עם הארגונים והטמעת התו בארגונים וחברות בישראל הם הדבר המשמעותי ביותר שעשינו מכיוון שלדעתי, השינוי מתחיל מתוכנו- העובדים. כאשר אנו רואים שבארגון שלנו יתייחסו ברצינות לחשיפת שחיתות, ושקיימת לנו כתובת אמיתית לפנות אליה ללא חשש ובביטחון שהתיקונים יתוקנו, אז בוודאי שהשירות לציבור ישתפר בצורה משמעותית.

עוד אגיד כי הקליניקה מציגה את חושפי השחיתות כגיבורים ואבירי-יושר. בדרך זו הציבור לומד להפנים את התפקיד החשוב שיש לו הן בחשיפת ליקויים במקום עבודתו והן בתמיכה ובעמידה האיתנה מול אותם אבירים שעושים זאת למען טובת הכלל. האדרתם של חושפי השחיתות יוצר מעגל קסמים מסוג חדש, בו הגיבורים זוכים להערכה ועובדים נוספים רוצים בעקבותם לשאת את דגל השקיפות והיושר.

צוות העלאת מודעות – הסטודנטית ספיר אלמוג מספרת

במסגרת הפעילות בקליניקה אני לוקחת חלק בקבוצת "העלאת המודעות". הבנו יחדיו שההתייחסות השלילית לחושפי השחיתויות דורשת טיפול מעמיק, שנעוץ בתפיסת החברה את חושפי השחיתויות. 

בדיוק מהסיבה הזאת, החלטנו לכנות מעתה את "חושפי השחיתויות" (שם שלעיתים בעל קונוטציה שלילית) - "אבירי היושר": מדובר באנשים שלא וויתרו על עקרונותיהם, ומתוך יושרה והגינות פנימית שלא תתואר פעלו ליצירת חברה נקייה יותר.

כצעד ראשוני להעלאת המודעות החלטנו ליצור "קמפיין וויראלי", ובאמצעות הפצה נרחבת של טיזרים שנועדו לזעזע את ציבור הגולשים בפייסבוק (על סמך מקרי שחיתות אמיתיים, כמובן) - להעלות תהיות ושאלות. הקמפיין ערך כשבועיים, באופן מכוון בדיוק בתקופה שלפני הבחירות לממשלת ישראל, ובסופו פרסמנו מודעה המסבירה על פועלה של העמותה: "קו היושר", "תו היושר", הגנה משפטית ועוד. הקמפיין הוביל לתוצאות הרציות: כמעט מידי יום קיבלנו פניות ושאלות רבות מסטודנטים נוספים שאיבדו גם הם את תמימותם, ומתקשים להאמין שאנו באמת חיים בחברה שכזאת. החלק הטוב הוא שכולם שמחו לגלות בסופו של הקמפיין הוויראלי שיש מי שמגן על אותם יחידי סגולה- הלא היא עמותת עוגן.

צוות ח"כי הסף מספרים

קבוצת ח"כי הסף הייתה אמונה על בניית כלים למעקב ופיקוח אחר פעילות חברי הכנסת הנכנסת, צוות ח"כי הסף בנה ראיון אלקטרוני לחברי הכנסת החדשים אשר מודד את רמת פעילותם לטובת מיגור השחיתות ולקידום ערכי טוהר המידות, כ"כ יצרו סרטון העוסק בשחיתות בחברה הישראלית אשר מטרתו הגברת המודעות לתופעת השחיתות בחברה הישראלית, צוות ח"כי הסף מלא ציפייה לראות כיצד הקבוצה של שנה הבאה תשתמש במדרג.