ניתוח פסק דין - 36316-06-12 - איילת שושני ג'ינו

פיטורים שלא כדין, עובדת ברשות מקומית :

איילת שושני החלה לעבוד בעיירה רמת השרון בשנת 1995, כממונה על נכסי הרשות . במרוץ השנים ג'ינו מצטיירת כעובדת מצטיינת ללא דופי . שדרשה הרבה מהכפופים לה כמו גם לעצמה. איילת שושני גינו פוטרה מתפקידה, ג'ינו פוטרה כלא כדין מתוך שיקולים זרים של ראש העיר.

עובדות הפס"ד : איילת שושני גינו עו"ד במקצועה , הגישה תלונה למשרד מבקר המדינה בטענה  כי פיטוריה נעשו כלא כדין בעקבות חשיפת פרשת שחיתות בעיירה בחסות ראש העיר המכהן, יצחק רוכברגר. ג'ינו פעלה כנגד נכס הקשור לאחותו של רוכברגר . בינואר 2010, ג'ינו מגישה תביעה לפינוי הנכס מסחרי שהוחזק בניגוד לחוק על ידי אחותו של ראש העיר המכהן. מרגע זה  ג'ינו סובלת ממסכת עינוים הכוללת התנכלויות, השפלות, רדיפות בחסות ראש העיר המכהן ועובדיו . ג'ינו מסרבת לחזור בה, מאמינה בצדקת דרכה כי צדק חייב להתקיים , בתגובה רוכברגר אינו נותן לג'ינו לצאת מתחומי העיירה ללא אישורו, בתגובה ג'ינו פונה לבית הדין לעבודה בבקשה לצו מניעה, בצל החיוב לענות לצו, מצמצת העיירה את סמיכותיה של ג'ינו וכן מגבילה את גישתה למאגרי מידע רבים, יתרה מכך מגבילה העיירה את המגע של ג'ינו עם עובדים נוספים בעיירה  בטענה כי יחסי עבודה עכורים במחלקת הנכסים,  ג'ינו אינה מבצעת את עבודתה נאמנה , ואינה מתאימה לעבודתה בשל יחסי אנוש לקויים.

מהות הדיון : בית הדין נדרש להכריע בדבר חוקיות פיטורי ג'ינו הן במישור המהותי של עילת הפיטורים והן במישור הפרוצדוראלי של הליך הפיטורים .

הכרעה: " העיירה לא בחלה באמצעים על מנת לפגוע בג'ינו ולהפוך את עבודתה לבתי נסבלת, כל זאת כדי לסכל את צו בית הדין, סמיכות הזמנים בין הפיטורים לבין הליכי התביעה יש להטיל צל כבד על שיקוליו של ראש העיר בפיטורי ג'ינו" מאת, נקבע כי אין להתערב במסקנתה הכוללת כי עילת הפיטורים שפורטו בהזמנה לשימוע לא הן שעמדו ביסוד פיטורי ג'ינו. מהירות קבלת ההחלטה בשימוע בדבר הפיטורים, תוך יום אחד, בצד העדר הנמקה מפורטת לטענות העיירה כנגד עילות הפיטורים, אכן מעוררת את החשש כי וועדת הפיטורים הושפעה באופן ממשי מרצונו של ראש העיר . אשר לסעד הראוי נקבע כי המקרה דנן הינו מעין מקרה קצה, שבו מתנגשים נסיבות חמורות של פיטורים שלא כדין, עם יחסי עבודה עכורים עד כדי בלתי אפשריים, לא רק בין העובדת לבין הממונים עליה אלא אף עם הכפופים לה . ראש העירייה חויב לשלם למתלוננת מכיסו הפרטי 25 אלף שקלים הוצאות משפט, כשבנוסף תקבל ג'ינו פיצויים בגובה של 24 משכורות.

התנהגותו של ראש העיר מובילה למסקנה כי פעל מיצר נקמה, מעבר לכך האיש שמופקד על "אמון הציבור" מורשע במעשי שחיתות חמורים, בגין עבירות כגון: רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים, זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף . בתאריך 31.05.15 בית משפט השלום בתל- אביב,  מטיל על רוכטבגר קלון שמשמעותה העיקרית, התפטרות מידית מתפקידו,ואי יכולת לשוב לשירות הציבורי בשבע השנים הקרובות." הנאשם ניצל את מעמדו ואת תפקידו והשתמש בכספים שהפרידו עמיתי הקרן לצרכיו האישים, מעשי אלו הם משעי שחיתות חמורים, חלוף הזמן אינו מוחה את הקלון מעבריין, הנאשם יכול היה להפסיק את המעשים בכל רגע ורגע, הנאשם לא חדל ולא הגביל את עצמו, במעשיו סטה רוכברגר באופן רע וקשה מדרכי היושר,האמינות והגינות שהן מהתכונות הבסיסיות הנדרשות מנבחר ציבור" מאת השופט עידו דרואין , רוטנברגר נושם לרווחה בדבר אימוץ הרף התחתון של העונש, ובכך ניצל מאחורי מאסר ממושך מאחורי סורג ובריח .

ג'ינו מהוה דוגמה לעובדת שלא מתכוונת להתנצל על האמירה כי אדם שמופקד על "האמון הציבורי " אינו יכול לעגל פינות עבור אנשיו, רוכנברגר בחר למקסם את מעשיו בכל רגע נתון . ושלף אף את נשק יום הדין בפרשות מסוג שכזה: הכתמת התיק האישי של גינו בטענה ליחסי אנוש גרועים . אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כתושבים את הפתח להטלת אימה והצנעת אנשים כגון ג'ינו, שבסופו של יום ביצעה השכמה עבור כולנו וכאחת שאינה נכנעת לתכתיביו של הבוס הכל יכול שמנצל את מעמדו הרם , ציבור הבוחרים אינם צריכים להתנצל על קבלת נבחרי ציבור מזוהמים ופגומים. "זכאי הציבור כי בראשו ולשירותו יעמדו אנשים ראויים, ישירים , אמינים, והגונים בעלי סולם גבוה של מדיות וערכים, ככזה עליו לשמש דוגמה ומופת , ועליו להיות נקי מאשם בשחיתות, בחוסר ניקיון כפיים ובחוסר נאמנות" השופט עידו דרואין. יש לחפש את הצדק ולהאמין כי קיים מושג כזה.

 כתבה: רותם נחמיאס, סטודנטית בקליניקה