שם פרטי+משפחה *
טל' נייד *
דוא"ל *
מועד פרישה xx/yy *
יוני פיראן - שיווק עצמי למשרה או לעסקה הבאה