מגזינים דיגיטאליים בעמודי העירייה
עיצוב אייקונים ומבנים ייחודיים
מודעות לעיתונים
מפות פנים העיר
הכוונה לעמוד האינטראקטיבי
עיצוב מסך פנים האוטובוס לחברת ״אגד״