ספר "המחזיר שכינתו לציון" - מבט תורני על מלחמת ששת הימים ו'יום ירושלים' - הלקט התורני שרבים חיכו לו רואה אור לכבוד שנת היובל למלחמת ששת הימים ולאיחוד ירושלים (בשלושה כרכים מפוארים)
המחזיר שכינתו לציון
מלחמת ששת הימים היא מאורע מכונן בתולדות עם ישראל לדורותיו. הניצחון המהיר, הפלאי והבלתי צפוי, הרחבת גבולות הארץ לממדיה התנ"כיים, השיבה למקומות המקודשים ביותר לעמנו ובראשם ירושלים,העיר שחוברה לה יחדיו, הביאו לזקיפת הקומה הלאומית ולהתעוררותם של רבים בארץ ובגולה לבקש את זהותם היהודית ומשמעויותיה. התעוררות זו נמשכת עד היום.
במלאת יובל למלחמה רואה אור ספר זה, לקט תורני מקיף ראשון מסוגו המכיל למעלה מ-1700 עמודים ומבקש להקנות מבט תורני מרובה גוונים למלחמה זו: הלכה, מוסר, דרוש, אמונה, רמז, רז ושיר.
בשלושת כרכי הספר נקבצו פסקי הלכה, דברי התעוררות, דרשות הודיה, הגיונות ורחשי לב של רבנים ומחנכים מכל גווני היהדות הדתית והחרדית אודות משמעויותיה של מלחמת ששת הימים בכלל, ואודות קביעת יום שחרור ירושלים כיום הודאה לדורות בפרט.
ועכשיו במחיר השקה מיוחד 180 ש"ח בלבד - לשלושת הכרכים (לא כולל משלוח)
לפרטים נוספים: מכון תורני תורת שלמה 052-8836373 Toratshlomo@gmail.com
אידאלי במיוחד למוסדות חינוך ומחקר, ספריות ציבוריות, בתי כנסת ובתי מדרש ולכל אוהבי ציון וירושלים
שם פרטי ומשפחה *
נייד *
כתובת דוא"ל *
מען למשלוח הספר (יישוב, רחוב, ומס' בית/כניסה) *
מיקוד/תא דואר *
מספר עותקים מבוקש *
הספר זכה לקבל את ברכתם של רבנים, תלמידי חכמים, חוקרים ומחנכים חשובים.
 
"חן חן על חיבורך המתאר את גודל הניסים וחיוב ההודאה עליהם שנתפרסמו בשעתו ע"י גדולי רבני ישראל. יישר כוח על העבודה המקיפה ועל ההשקעה באיסוף ובעיבוד החומר..." (הרב דוב ליאור שליט"א)
 
"..והנה ראיתי מה שכתב הרב שי הירש ישצ"ו חיבור שלם ושמו "המחזיר שכינתו לציון" ושבחוהו רבנן דפקיע שמייהו.... (הראשל"צ ורבה של ירושלים, הרב שלמה משה עמאר שליט"א)
 
" יישר כוחו של הרב שי הירש על ספרו החשוב המחזיר שכינתו לציון  למען ראות יד השם הפועלת במלחמת ששת הימים ובכל קורות חיינו. למען היפגש עם ריבונו של עולם בהיסטוריה ובוודאי יהיה לברכה לכל האומה... (הרב שלמה אבינר שליט"א)
 
"...בשמחה אתכבד להמליץ טוב על הספר "המחזיר שכינתו לציון - מבט תורני על מלחמת ששת הימים", שעורך הרב שי הירש, ובו אסף כעמיר גורנה מטוב ירושלים עיר הקדש והמקדש. יפה עשה הרב העורך, במטרה חשובה 'לסייע לקביעתו של יום ירושלים לדורות ולהעברתו גם לדורות הבאים'. הדברים ערוכים בטוב טעם ודעת בג' כרכים, ומקיפים את דבריהם של חכמי ישראל בדור הזה שזכו לראות עין בעין בשוב ה' ציון ושחרור עיר הקדש והמקדש ירושלים..." (הרב שמואל אליהו שליט"א)
 
"מדהים, מדהים, מדהים. עבודה עצומה.  אוסף בלתי רגיל, זה יהיה היהלום של שנת היובל" 
(הרב שמואל כ"ץ, חוקר תולדות הרבנות הראשית לישראל)

מכון מחקר תורני תורת שלמה - ע"ש הרב שלמה גורן

ספר זה, הינו הראשון בסדרת ספרים מקיפה שבכוונת המכון התורני תורת שלמה להוציא לאור בשנים הקרובות.
הצטרפו אלינו והיו לידידי המכון. 

בהוצאת תנועת המזרחי העולמית