ד
בואו להשתתף בהדרכות המקוונות הקרובות!
ד
המינהלת ליישומים מתוקשבים מזמינה אותך להירשם להדרכות מקוונות בנושאים השונים.
בתום כל הדרכה יתקיים פאנל וירטואלי עם גורם מקצועי הרלוונטי לנושא ההדרכה
למתן מענה לשאלות.
 
לפניך מוצגת רשימת הדרכות מתוכננות לתקופה הקרובה. מלא את פרטייך ובחר את ההדרכות אליהן הנך מעוניין להירשם:
ד
---------------------------------------------------------------
סמל מוסד *
שם מוסד *
שם פרטי *
שם משפחה *
דוא"ל *
נייד *
תפקיד *
מחוז *
---------------------------------------------------------------
ד
סמנ/י את ההדרכות אליהן ברצונך להירשם (ניתן לבחור בחירה מרובה):
ד
דיווח במערכות חינוך מיוחד  - הכנה לועדת זכאות ואפיון 
בהמשך ליישום תיקון 11 לחוק חינוך המיוחד במהלך שנת הלימודים הנוכחית - תש"ף

נלמד בהדרכה על המתכונת החדשה להפניית תלמיד עם מוגבלות לדיון בוועדת זכאות ואפיון לבחינת זכאותויוסבר כיצד למלא שאלוני הפניה לועדה ולהעביר מסמכים באופן מקוון.  בסיום ההדרכה יתקיים פאנל שאלות בשיתוף גורמי תוכן מטעם אגף א' לחינוך מיוחד וגורמים נוספים מטעם מערכות הדיווח.

גנים
 יסודי 
יישום תיקון 11 לחוק חינוך מיוחד - יסודי 19.11.2019 בין השעות 14:00 - 15:00 הרשמה להדרכה נסגרה עקב תפוסה מלאה.
 על יסודי 
יישום תיקון 11 לחוק חינוך מיוחד - על יסודי 14.11.2019 בין השעות 14:00 - 15:00 הרשמה להדרכה נסגרה עקב תפוסה מלאה.
 הערכה לקביעות

המטרה המרכזית של הערכת מורה לקביעות לבחון את התאמתו של עובד ההוראה לעבודה במערכת החינוך.

הכלי להערכת מורים ומורות לקביעות עודכן ובעקבות עדכון זה עודכנה מערכת הערכה. בהדרכה זו נלמד על תהליך כתיבת  ההערכה לקביעות – כתיבת מידע אודות תצפיות וראיות, ציון רמת תפקוד המורה בממדים השונים, התייחסות לאתיקה מקצועית  והשלמת המלצה

בסיום ההדרכה יתקיים פאנל שאלות עם מומחי תוכן מטעם המערכת.

 הערכה מעצבת 

תהליך ההערכה המעצבת מיועד לקדם הסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה – בכיתה, בזירות הבית ספריות ובצוותים ולחבר בין תהליכי ההערכה להתפתחות המקצועית ולקידום יעדים בית ספריים. 

בהדרכה נלמד כיצד להיכנס להערכה, לבחור ממדים, מרכיבים וזירות להערכה, ציון מרכיבים לשימור ולשיפור וכתיבת סיכום על תהליך ההערכה במלואו

בסוף ההדרכה יתקיים פאנל שאלות עם מומחי תוכן מטעם המערכת.

 מערכת עבודות גמר

בהדרכה נלמד כיצד להזין בקשה לעבודת גמר, לשלוח אותה לאישור ולהיות במעקב אחר הבקשה.
בסוף ההדרכה יתקיים פאנל שאלות עם גורמים מטעם המערכת