image
The Biggest Advanced Technologies Seminars 2020
הירשם כאן
הישתתפו בסמינרים של מיליטרם והיו בחזית הטכנולוגיות המתקדמות
שם פרטי
שם משפחה
חברה
כתובת
דוא"ל
טלפון נייד
מספר הסמינר
בעידן של התחדשות והתקדמות טכנולוגית בעולם חברת מיליטרם גאה להציג ולארח אתכם בסמינרים החשובים ביותר בתחום האלקטרו-אופטיקה אלקטרוניקה וטכנולוגיות מתקדמות 2023/24.