גני הילדים של באר יעקב תכנית פסח 2019 הרישום עד 25-3-2019
פעילות גני הילדים של החגים בפסח 2019 התחלת הפעילות מחר יום ה' 11-4-2019
הודעות שיבוץ של הנרשמים לגנים הפעילים בתכנית "ניצנים" בפסח נמסרו להורים טלפונית ע"י הגננות וסייעות המפעילות את הפעילות בפסח. 
 
הרישום לפעילות נסגר סופית.
 
 בשאלות ניתן לפנות למפעיל עמותת רמת דוד - 02-5725189

ומייל רמת דוד (פייגי)  -  fe207290@gmail.com
 
הרשמה מאוחרת של הרגע האחרון: במידה ונמצא מקום פנוי בדקה ה 90 נקיים הגרלה בין 9 הורים שנזכרו באיחור. הורים אלה יוזמנו להירשם על בסיס הודעת ואצאפ. ללא הודעת וצאפ מרכזת הפעילות אין להירשם. (ראה הנחיות וקישור בהמשך)
ילדים אשר רשומים בצהרונים של המתנ"ס לא נדרשים להירשם ולא לשלם, עבורם הפעילות תבוצע כפי שתוכנן מראש
להורים לילדים הלומדים בגני הילדים של בבאר-יעקב שלום וברכה,
 
מועצה מקומית באר-יעקב ומחלקת החינוך שמחים לבשר לכם על הרשמה לפעילות "גני הילדים של החגים" בפסח. הפעילות תבוצע ע"י עמתות רמת דוד זוכת מכרז חב' משק וכלכלה. 
 
הפעילות תתקיים בבאר-יעקב עבור תלמידי הגנים במשך חמישה ימים החל מיום ה' 11/4/2019  (לא כולל יום ו') סיום הפעילות יום יום ד' 17/4/2019  (סה"כ חמישה ימים) הפעילות בשיתוף משרד החינוך.
 
הרישום לפעילות פתוח לכלל ילדי באר-יעקב הלומדים בגני הילדים, הרישום מוגבל בהתאם ליכולת המפעילים לגייס עובדים לפעילות. שיבוץ הילד בגן באחריות המפעיל בלבד. אישור הרישום וחיוב כרטיס האשראי יבוצע אך ורק בתנאי לאיתור כ"א לפעילות ושיבוץ הילד בפעילות.
 
להלן מידע והנחיות לקראת הרישום לפעילות.
 
המפעיל עמותת רמת דוד - 02-5725189 
 
מייל רמת דוד (פייגי)  -  fe207290@gmail.com
 
 
 
הנחיות לקראת הרישום בית הספר של החגים לידיעת ההורים

הרישום לגני הילדים של החגים בחופשת הפסח

מועצה מקומית באר-יעקב נרתמת למימוש תכנית גני הילדים של החגים של משרד החינוך בחופשת הפסח עבור תלמידי גני הילדים. הפעילות תתקיים בגני הילדים במועצה.

הפעילות תימשך חמישה ימים בין השעות 08:00-13:00 (סה"כ 5 ימים, לא כולל יום שישי).

הפעילות כוללת תכנים לימודיים , פעילות חברתית, ערכית ופעילות חווייתית.

את גני הילדים של חג הפסח תפעיל ותנהל עמותת רמת דוד בשיתוף מחלקת החינוך.

עלות הפעילות היא 100 ₪ עבור חמישה ימי פעילות בין השעות 08:00-13:00 אין אפשרות להירשם לחלק מהפעילות.

הרישום יבוצע  באינטרנט (תשלום בכרטיס אשראי) הקישור יפתח באתר המועצה ויסתיים ביום 25/3/2019 מספר הנרשמים מוגבל).

  תלמיד שלא יוסדר תשלום לגביו עד לתאריך גמר מועד הרישום לא יובטח מקומו, אף על פי שמילא טופס רישום.

לא ינתן החזר כספי על ביטול לאחר תום מועד הרישום ו/או היעדרות מחלק מימי הפעילות או אי הסכמה על שיבוץ התלמיד בגן הנבחר.

התוכנית תופעל באמצעות צוותים של מפעילי התכנית העומדים בדרישות משרד החינוך הכוללים סייעות של גני הילדים, סטודנטים ועובדים נוספים אשר יקלטו לצורך כך.

ילדי תכנית הצהרונים של המתנ"ס  –הרשומים כבר בצהרונים הפועלים ע"י המתנ"ס פטורים מתשלום והפעילות המתוכננת עבורם תמשך כמתוכנן

לילדים שנרשמו ושילמו עבור התכנית , אי השתתפות ו/או היעדרות מפעילות גני הילדים  של החגים במהלך הפעילות אינה משחררת את ההורה מתשלום מלא מכל סיבה שהיא (אין החזר כספי).

ההורים מודעים לנושאים הבאים ובאישור הרשמה מאשרים את התנאים:

ההורים מודעים לנושאים הבאים ובאישור הרשמה מאשרים את התנאים:


1. יתכן איחוד קבוצות ושילוב ילדים בני גיל שונה.

2. יתכן שילוב ילדים שלא מאותו הגן המקורי.

3. אין המועצה מתחייבת כי הפעילות תתקיים בגן בו לומדים הילדים או בשכונת מגוריכם.

4. אין המועצה מתחייבת כי הצוות המפעיל את הפעילות הינו הצוות המקורי של הגן.

5. יתכן ובצוות יקחו חלק סטודנטים ואחרים אשר גויסו לפעילות זו במיוחד.

6. התוכנית איננה כוללת ארוחת בוקר ועל ההורים לספק ארוחה מידי יום.

7. התוכנית הינה תוכנית בסיסית ע"פ מתווה משרד החינוך.

8. הפעילות כולה מותנת בגיוס כ"א מתאים ורק לאחר איתור עובדים תאשר המועצה את רישום הילד ותחייב את ההורים בתשלום.
 
9 .המועצה אינה מתחייבת להצמיד לתלמידים הזכאים לסייעת רפואית או סייעת צמודה סייעת. אחריות על שליחת הילדים לפעילות ללא סייעת צמודה היא באחריות ההורים בלבד. הצמדת סייעת מותנה באיתור כ"א מתאים. המועצה תעשה מאמץ לעזור בנושא זה.

שיבוץ התלמיד בגן בו מתקיימת הפעילות הינה באחריות מפעילי התוכנית בלבד!!!
 
 ההגעה ואיסוף מהגן באחריות ההורים בלבד, נא להקפיד על זמנים.

  בכל מקרה של הפרת משמעת תופסק מידית פעילות של הילד/ה.

 משתתפים בפעילות ילדים אשר נרשמו לפעילות "בית הספר של החגים", שילמו עבור הפעילות, קיבלו אישור על התשלום בסיום ההרשמה ומופעים ברשימת המשתתפים של המועצה כמשלמים.
 
 הגעה לגן בשעה 08:00 סיום פעילות בשעה 13:00 בדיוק.

יש לשלוח את הילדים בכל בוקר עם תיק קטן בו ארוחת בוקר מזינה , קלמר עם טושים, צבעים , ומספריים כובע ובקבוק מים.

ילדים הרשומים לצהרון המתנ"ס במשך כל השנה אינם צריכים להירשם ולא צריכים לשלם עבור התוכנית. עבורם תבוצע הפעילות המתוכננת של המתנ"ס .

המועצה המקומית באר יעקב מאחלת להורים ולתלמידים חופשה מהנה וחג שמח
הנחיות להרשמה
מועד הרישום: טופס הרשמה אינטרנטי יסגר ביום 25/3/2019 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לא לאשר קבלת תלמידים/תלמידות לתכנית בהתאם ליכולת גיוס כ"א ומקום או להפסיק הרישום במידה והמכסה התמלאה.
 
חשוב להקפיד: בסיום ההרשמה יעלה מסך אישור הרשמה אותו יש להדפיס ולהביא למוקד שיקבע. בנוסף יש לבדוק כי טופס אישור הרשמה דומה נשלח גם למייל של הנרשמים בטרם יוצאים מטופס ההרשמה ולשמור את האישור אשר נשלח במייל.   כמו כן מומלץ לעשות צילום מסך ולשמור את הצילום. 
הרשמה בדקה ה 90 תכנית פסח 2019
הורים שבקשו להירשם בדקה ה-90 ואשר פנו במהלך הימים האחרונים וטרם נרשמו.
 
הורים שיעלו בהגרלה (מתוך רשימה של 9 הורים) יכולים להירשם ולתת הוראת תשלום ורק על בסיס הודעת וצאפ שיקבלו מרכזת התכנית במידה וימצא מקום פנוי.
 
הורים אשר ירשמו ללא אישור בהודעת וצאפ מרכזת התכנית, לא יורשו להשתבץ, לא יקבלו שיבוץ לגן וכספם לא יוחזר.
 
בברכה מגלעד גולדמן- מנהל מח' החינוך
טופס הרשמה בדקה ה 90 רק לאחר קבלת אישור בואצאפ מרכזת התוכנית
 
מידע כללי מטעם משרד החינוך
משרד החינוך ומשרד האוצר הודיעו היום על תוכנית "בתי הספר של החגים", שבמסגרתה ייפתחו גני הילדים ובתי הספר לילדים עד כיתה ג' החל משנת 2018 גם בחנוכה ובפסח. 
בתי הספר יהיו פתוחים מ-8:00 עד 13:00 כך שמדובר בתוכנית שתאפשר להורים לעבוד רק בחצי משרה בימים הרלוונטיים. המהלך נועד לגשר במידת מה על הפער בין כמות ימי החופשה של ההורים העובדים בישראל לכמות ימי החופש במערכת החינוך.
עבור ישובים המשתייכים לאשכולות 7-5 תהיה הנוכחות בבית הספר כרוכה בתשלום של 20 שקלים ליום.
 
 "התכנית 'בתי הספר של החגים' היא מפנה גדול, בו לוקח משרד החינוך אחריות על שעות הפנאי של התלמידים, מעניק להם יותר מסגרות חינוכיות ומייצר מציאות דיפרנציאלית חדשה במטרה אחת ברורה: צמצום פערים ומתן הזדמנות שווה לכולם. השנה נפעיל את המסגרות משך חמישה ימים, בפסח, ובשנת הלימודים הבאה כבר ניישם את התכנית במתכונת מלאה - 10 ימים. אני קורא לכל הרשויות להצטרף לקול הקורא"
דף קשר
טופס פניות ותגובות ושאלות
שם מלא *
נייד *
מייל *
הערות
תודות וברכות
Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456