מערכת פעילות בקדמא

קדמא. לזרוע זרעי חיים בילדים לצמיחה שכלית, רגשית וגופנית