image
משחק חווייתי עם קלפי אותיות לקטנטנים - להורדה במתנה
image
קלפי משחק להדפסה עם אותיות צבעוניות (בכתב ובדפוס) שבעזרתם הילדים יכולים
להתמקד בחיפוש ואיסוף צעצועים - כל פעם לפי אות אחרת.
להורדת משחק האותיות במתנה
שם פרטי
מייל *