הרשמה לקבלת מידע נוסף על כנס משפיעים
פרטים נוספים על הכנס כולל לו"ז ניתן למצוא בטופס ההרשמה - 
https://goo.gl/forms/X1QnCTw0zt0XTEa23
 
תודה על הבעת ההתעניינות!