בית הספר של החגים פסח 2019
ילדים אשר רשומים בצהרונים של בתי הספר לא נדרשים להירשם ולא לשלם, עבורם הפעילות היא ללא תשלום
הנחיות לקראת הרישום בית הספר של החגים לידיעת ההורים (הנחיות הרישום לגני הילדים ניצנים יפורסם בהמשך)

הרישום לבית הספר של החגים בחופשת הפסח

מועצה מקומית באר-יעקב נרתמת למימוש תכנית בית הספר של החגים של משרד החינוך בחופשת הפסח עבור תלמידי כיתות א'- ג'. הפעילות תתקיים בבתי הספר תלמים, רמון, צאלון וצמרות ורשבי"י.

הפעילות תימשך סה"כ חמישה ימים תחל ביום ה' 11/4/2019 ולאחר מכן ארבעה ימים בימים א'- ד' 17/4/2019 בין השעות 08:00-13:00 (לא כולל יום שישי).

הפעילות מיועדת לתלמידי כיתות א'- ג' וכוללת תכנים לימודיים , פעילות חברתית, ערכית ופעילות חווייתית.

את בית הספר של חג הפסח יפעילו חברת טומשין (עבור תלמידי בתי הספר סביון, צאלון, רמון ורשב"י) חב' אילנות (בית הספר צמרות) וחברת חיבורים (בית הספר תלמים).

עלות הפעילות היא 100 ₪ עבור חמישה ימי פעילות בין השעות 08:00-13:00 אין אפשרות להירשם לחלק מהפעילות.

עבור פעילות עד השעה 16:00 התשלום המלא להורים שאינם רשומים בצהרון "ניצנים" הוא 270 ש"ח. 

הרישום יבוצע  ע"י החברות המפעילות עד ליום 31/3/2019  (מספר הנרשמים מוגבל).

  תלמיד שלא יוסדר תשלום לגביו עד לתאריך גמר מועד הרישום לא יובטח מקומו, אף על פי שמילא טופס רישום.

לא ינתן החזר כספי על ביטול לאחר תום מועד הרישום ו/או היעדרות מחלק מימי הפעילות.

התוכנית תופעל באמצעות צוותים של מפעילי התכנית העומדים בדרישות משרד החינוך.

ילדי תכנית "ניצנים"  –הרשומים כבר בצהרונים הפועלים בבתי הספר פטורים מתשלום

לילדים שנרשמו ושילמו עבור התכנית , אי השתתפות ו/או היעדרות מבית הספר של החגים במהלך הפעילות אינה משחררת את ההורה מתשלום מלא מכל סיבה שהיא (אין החזר כספי).

יתכן איחוד קבוצות

ההגעה ואיסוף מבית הספר באחריות ההורים בלבד, נא להקפיד על זמנים.

 אין להשתמש בטלפון נייד בזמן הפעילות.

אין להביא משחקים המביאים לרווח והפסד כגון קלפים למיניהם.
 
ילדים הזכאים לסייעת צמודה במהלך שנת הלימודים יפנו למחלקת החינוך לתיאום סייעת במהלך הפעילות. 

בכל מקרה של הפרת משמעת תופסק מידית פעילות של הילד/ה.
 
 משתתפים בפעילות ילדים אשר נרשמו לפעילות "בית הספר של החגים", שילמו עבור הפעילות, קיבלו אישור על התשלום בסיום ההרשמה ומופעים ברשימת המשתתפים של מפעיל התוכנית כמשלמים.

הגעה לבית הספר בשעה 08:00 סיום פעילות בשעה 13:00 בדיוק.

יש לשלוח את הילדים בכל בוקר עם תיק קטן בו ארוחת בוקר מזינה , קלמר עם טושים, צבעים , ומספריים כובע ובקבוק מים.

ילדים הרשומים לצהרון בבתי הספר ("ניצנים") במשך כל השנה אינם צריכים להירשם ולא צריכים לשלם עבור השתתפותם בתכנית. עבורם תבוצע הפעילות במשך חמישה ימים החל משעה 08:00 ועד שעה 16:00.

המועצה המקומית באר יעקב מאחלת להורים ולתלמידים חופשה מהנה וחג שמח
הנחיות להרשמה
מועד הרישום: סיום הרשמה ביום 31-3-2019 . המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לא לאשר קבלת תלמידים/תלמידות לתכנית לאחר מועד הרישום.
 
טופס הרשמה- חברת טומשין לבתי הספר צאלון, סביון, רמון ורשב"י
רישום לבית הספר של החגים בפסח - בית הספר צמרות- חברת אילנות
הרישום לבית הספר של פסח בתלמים- חברת חיבורים
מידע כללי מטעם משרד החינוך
טופס פניות ותגובות ושאלות
שם מלא *
נייד *
מייל *
הערות
תודות וברכות
Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456