image
לוח התארגנות בוקר לקטנטנים - להורדה במתנה
image
בואו נחסוך לעצמנו ולקטנטנים את הויכוחים בבוקר, פשוט תנו להם למלא את לוח ההתארגנות,
לשים איזו מדבקה שהם אוהבים על הדברים שהם עשו הבוקר ולצאת שמחים לגן/לבית הספר.
להורדת לוח ההתארגנות במתנה
שם פרטי
מייל *