image
הרשמה לקורס: עורכי מבדקים פנימיים למערכות ניהול משולבות בהתאם לדרישות התקנים: 
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
במרכז הכנסים רמת אפעל - רחוב היסמין 1, רמת גן
 
 
בתאריכים: 3+6+7+13 בספטמבר 2020
  
בין השעות 16:30-8:30 
  

מחיר: 3,300 ש"ח + מע"מ

כולל תעודת הסמכה בחתימת האיגוד הישראלי לאיכות,


חוברת קורס, ארוחת צהריים וכיבוד
 
הקורס מוכר כ-4 ימי כשירות לממוני בטיחות - אישור ינתן למבקשים בזמן הרישום בלבד.

10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות, בהצגת תעודת חבר בתוקף
 
אמצעי תשלום לבחירתכם:
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ", ח.פ. 514815745 
1. המחאה ליום הראשון של הקורס
2. העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088 
 
 ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה לפני הקורס - לאחר מועד זה אין אפשרות ביטול. ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון.

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים להשתלמויות
 
חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
hanan@c-point.co.il
http://c-point.co.il/

שם פרטי *
שם משפחה *
תעודת זהות *
נייד *
דוא"ל *
שם חברה *
ח.פ. *
כתובת עבור חשבונית *
טלפון איש קשר לתשלום *
מייל איש קשר לתשלום *