image
הרשמה לקורס: הבטחת איכות בסיסית בהתאם לדרישות תקן ISO 9001:2015 
במרכז הכנסים רמת אפעל - רחוב היסמין 1, רמת גן
 
8 מפגשים החל מתאריך 21 בספטמבר 2020

 בין השעות 8:30-16:30
 
מחיר: 5,900 ש"ח + מע"מ
 
כולל: תעודת הסמכה בחתימת האיגוד הישראלי לאיכות
 
חוברת קורס וכיבוד
 
10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות בהצגת תעודת חבר בתוקף
 
אמצעי תשלום לבחירתכם:
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ", ח.פ. 514815745
1. המחאה ליום הראשון של הקורס
 2. העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088 
 
 ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה לפני הקורס - לאחר מועד זה אין אפשרות ביטול. ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון.

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים להשתלמויות

שם פרטי *
שם משפחה *
תעודת זהות *
נייד *
דוא"ל *
שם חברה *
ח.פ. *
כתובת עבור חשבונית *
טלפון איש קשר לתשלום *
מייל איש קשר לתשלום *