image
הרשמה לקורס: עורכי מבדקים פנימיים למערכות ניהול משולבות בהתאם לדרישות התקנים: 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
ISO 45001:2018

בבית יוזמות, רחוב בונה אליעזר 11, חיפה
 
 בתאריכים: 5+6+9+11 באוגוסט 2020
  
בין השעות 9:00-16:30

מחיר: 3,300 ש"ח + מע"מ

כולל תעודת הסמכה בחתימת האיגוד הישראלי לאיכות 

מוכר כ-4 ימי כשירות לממוני בטיחות - אישור ינתן למודיעים בזמן הרישום בלבד.

חוברת קורס, ארוחת צהריים וכיבוד

10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות, בהצגת תעודת חבר בתוקף
 
אמצעי תשלום לבחירתכם:
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ", ח.פ. 514815745 
1. המחאה ליום הראשון של הקורס
2. העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088 
 
ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה לפני הקורס - לאחר מועד זה אין אפשרות ביטול. ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון.

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים להשתלמויות
חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
hanan@c-point.co.il
http://c-point.co.il/

שם פרטי בעברית *
שם משפחה בעברית *
שם פרטי באנגלית *
שם משפחה באנגלית *
תעודת זהות *
נייד *
דוא"ל *
שם חברה *
ח.פ. *
כתובת עבור חשבונית *
טלפון איש קשר לתשלום *
מייל איש קשר לתשלום *