image
הרשמה לקורס: הסמכת עורכי מבדקים פנימיים  לתעשיית הציוד הרפואי בהתאם לדרישות תקן ISO-13485:2016

 בתאריכים: 26+27+31 במאי + 4+7+11 ביוני + מועד שייקבע בהמשך ביוני 2020

בין השעות 8:30-12:30
 
מחיר: 3,300 ש"ח + מע"מ
 
כולל תעודת הסמכה בחתימת האיגוד הישראלי לאיכות
ההרצאות יתקיימו בתוכנת ZOOM, חוברת קורס תישלח למשתתפים במייל
10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות בהצגת תעודת חבר בתוקף
 
מפגש 1-2: ניהול איכות בהתאם לתקן ISO-9001:2015, מרצה: חנן מלין.
מפגשים 3-6: עריכת מבדקים בהתאם לתקן ISO-19011, מרצה: חנן מלין.
מפגש 7-8 שמועדו מתוכנן ליוני: הדלתא בין ISO-9001 ו-ISO-13485:2016, מרצה: אימאן חורשיד. 
 
אמצעי תשלום לבחירתכם:
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ", ח.פ. 514815745
1. המחאה ליום הראשון של הקורס
2. העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088 
 
ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה לפני הקורס - לאחר מועד זה אין אפשרות ביטול. ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון. 

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים להשתלמויות
 
חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
hanan@c-point.co.il
http://c-point.co.il/

שם פרטי בעברית *
שם משפחה בעברית *
שם פרטי באנגלית *
שם משפחה באנגלית *
תעודת זהות *
נייד *
דוא"ל *
שם חברה *
ח.פ. *
כתובת עבור חשבונית *
טלפון איש קשר לתשלום *
מייל איש קשר לתשלום *