דירקטורים -הלכה למעשה
2 חטיבות תוכן מנצחות לכרטיס הכניסה לניהול אזרחי
במסגרת תכניות ההשכרה לדירקטורים ישנם 3 מסלולים עיקרים:
דירקטורים למנהלים- מסלול הליבה 
דירקטורים למנהלים משולב- מסלול הכולל שעור פרטי בדוחות כספיים.
דירקטורים הלכה למעשה - כולל את מסלול דירקטורים למנהלים+ חטיבת תוכן ניתוח דוחות כספיים. ביצוע חטיבת תוכן זו אינו חובה בסדר ההכשרה, כמו כן אין חובה להיות בוגר קורסים דירקטורים למנהלים שלנו  או כל קורס דירקטורים אחר אולם זה בהחלט יכול לסייע 
לפרטים ניתן להתקשר ע"י לחיצה על הטלפון
שם ומשפחה
טל' נייד
מועד פרישה xx/yy
דוא"ל
מספר אישי
image