כותרת הטופס

שם מלא *
נייד *
מייל *
* הצעה מס' 1 תקפה רק לעשרת הפונים הראשונים במייל, טלפון, או בהרשמה בעמוד הנחיתה. פגישת האימון תינתן בעלות של 200 ש"ח כולל מע"מ במקום עלות מלאה של 413 ש"ח. ** הצעה מס' 2 תינתן רק לאדם הראשון שיפנה באחד מאמצעי התקשורת שצויינו. תהליך שינוי נלפ במתנה בעלות של 900 ש"ח (שני מפגשים) תוענק למצטרף לתהליך ליווי ואימון ב-DIB Coaching. *** תוקף ההצעות עד ה-31.5.15