הרשמה ללימודי רפואה ותזונה
 
לאחר ההרשמה תקבלו מאיתנו עד כשעה מכתב עם הפרטים הבאים:
 
סיליבוס מלא של תכנית הלימודים,  תאריכים, כתובות ושכר לימוד,
 
תשובות לשאלות שנשאלנו לגביהן על התכנית לאורך השנים,
 
משובים מתלמידים לשעבר ועוד..
שם מלא *
ציינ\י את מרכז הלימוד (ת"א\כרמיאל) *
טלפון *
דוא"ל *