image
image
מתעניינים בהנדסה וכלכלה מעגלית? יזמים בנשמתכם שרוצים להתמודד עם אתגרים סביבתיים אמיתיים של חברות מהתעשייה?

בואו ללמוד את הכלים שמציע התחום החדש והמרתק של הנדסה וכלכלה מעגלית, וליישם אותם לכדי פתרון טכנולוגי חדשני.

הסדנה מתקיימת בשיתוף פעולה בין מרכז החדשנות והיזמות והפורום לכלכלה מעגלית בלשכת מסחר ישראל אמריקה. במסגרת הסדנה, החברות בפורום יציגו אתגרים סביבתיים הדורשים מענה, והצוותים שיתמודדו עם האתגרים יורכבו מעובדי החברות ומסטודנטים, בוגרים ואנשי סגל של מכללת אפקה.

מנחה | אבי בלאו, ראש מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגלית, ויועץ קיימות לסגן החשב הכללי.

תוכנית המפגשים

מפגש ראשון 7.3
 • עולמות המושגים של הכלכלה המעגלית
 • דוגמאות ישומיות מהעולם 
מפגש שני 14.3
 • הצגת בריפים של האתגרים המעגליים של החברות המשתתפות
 • תכן (design) מעגלי – כיצד מביא תכנון נכון של מהנדס למוצר או פתרון מעגלי 
מפגש שלישי 21.3
 • תכן (design) מעגלי – שיטות העבודה
 • מודלים עסקיים של הכלכלה המעגלית
 • מקרה בוחן (תרגיל בית): מה עושים עם אריזות מתכלות?
מפגש רביעי 4.4
 • דיון בתרגיל הבית
 • השילוב בין תכן ולוגיסטיקה בעולם האריזות 
 • הצגת אתגרי החברות המשתתפות
מפגש חמישי 11.4
 • הצגת אתגרי החברות המשתתפות (המשך)
 • חלוקה לקבוצות עבודה
 • עבודה בקבוצות (zoom chat rooms) להעלאת רעיונות (ideation) לאתגרים מעגליים
מפגש ששי 18.4
עבודה בקבוצות (zoom chat rooms) להעלאת רעיונות (ideation) לאתגרים מעגליים
מפגש שביעי 25.4
 • רגולציה בעולם לאימוץ כלכלה מעגלית - עו"ד שרון מדל ארצי
 • יזמות מעגלית - הרצאה מטעם לשכת המהנדסים והאדריכלים
 • עבודה בקבוצות בהנחית המרצה והמנטורים מהחברות
בין מפגש שביעי לשמיני:
עבודה עצמאית של הקבוצות להמשך פיתוח הפתרון והכנת הצגתו
מפגש טקטי להצגה של הרעיונות למרצה וקבלת משוב לפני מפגש הסיכום 
מפגש שמיני 9.5
 • סיכום החומרים מהקורס
 • הצגת הפתרונות של הקבוצות
 • בחירת הפתרון הזוכה (והענקת פרס)


עלויות השתתפות בסדנה
סטודנטים ובוגרים של אפקה - חינם
עובדים של חברות AMCHAM שנותנות חסות לפורום כלכלה מעגלית - עד 3 עובדים לחברה ללא תשלום
עובדים של חברות AMCHAM שלא נתנו חסות - עלות 1,500 ש"ח לעובד
חיצוניים שאינם בוגרי אפקה - עלות של 1,800 ש"ח
סטודנטים ממוסדות אחרים - 500 ש"ח
שם מלא
מייל
נייד
חברה
תפקיד
image