תכנית בחירה מבוקרת באר-יעקב חטיבת חנה סנש
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456