image

במגמה העולמית החדשה הרבה אנשים מקימים מיזמים קטנים (מיקרו-מיזמים) או עובדים על פרויקט-צד כתוספת לעיסוק העיקרי שלהם. במקרים מסוימים, אנשים מעדיפים להקים כמה עסקים קטנים מאשר להקדיש את עצמם לעסק אחד גדול או משרה עיקרית אחת.

קוראים לזה מיקרו-יזמות

בסדנה התנסותית זו נפתח חלון לעולם הנהדר של יצירת מיקרו-מיזמים ופרויקטי-צד, למשל הקמת עמותה חברתית, הוצאת ספר, הקמת שירות אינטרנטי ועוד ועוד. 

בסדנה יוצגו כלים חינמיים, מתודות ודרכי פעולה שיאפשרו למשתתפים להתחיל הקמה בזמן קצר ובעלויות מינימליות.

הסדנה מיועדת לסטודנטים, בוגרים וחברי סגל, שכבר יש להם רעיון למיקרו-מיזם או פרויקט-צד, ורצון אמיתי להפוך אותו למציאות, לצד העיסוק המרכזי שלהם ביום-יום.

מרצה | ארז גביש יזם-גרילה בעל רקע מגוון ומכור ליצירת פרויקטי-צד. ארז מנהל במקביל עשרות פרויקטים יזמיים עבור חברות וארגונים בארץ ומחוצה לה.
תאריכי המפגשים
4 מפגשים מקוונים + עבודה עצמית בין מפגש למפגש שתוקדש להקמת המיקרו-מיזם/פרויקט-צד.

מפגש ראשון: 10 במרץ
מפגש שני: 17 במרץ

עבודה עצמית כחודש

מפגש שלישי: 28 באפריל

עבודה עצמית כחודש

מפגש מסכם: 26 מאי
תוכן המפגשים

 * ייתכנו שינויים

  • מפגש ראשון
מטרת המפגש:
היכרות עם המשתתפים
היכרות עם עולם התוכן
חשיפה למספר כלים

תוכן המפגש:
על עולם פרויקטי-צד
כלי חשיבה התחלתיים (Lean Startup, איפיון רעיון ראשוני ועוד)
ניתוח דוגמאות אישיות.
חשיבות המייסד + מיפוי חוזקת
המפגש יכלול תרגולים בלייב.
מטלות בית:
1 התמקדות ברעיון מותאם: מהו? מדוע בחרתם בו? למה הוא מתאים לכם? מיהם הקהלים השונים והערך שלהם.
2. ניתוח עמוד הבית של 2 שירותים אינטרנטיים

  • מפגש שני
מטרת המפגש:
חשיפה לכלים פרקטיים
תכנית תיקוף
תוכן המפגש:
סבב בחינת מטלות.
הצגת מספר כלים חינמיים, פרקטיים, רלוונטיים.
מידע על מתחרים
תכנית תיקוף  
המפגש יכלול תרגולים בלייב.
מטלות בית:
יצירת תכנית תיקוף, (מה רוצים לתקף, איך, ומול מ)
סקירת תחרות פשוטה
איפיון מקוצר של השירות
דו"ח: בחינת הליך הכניסה (SIGN UP) ל 2 שירותים אינטרנטיים

עבודה עצמית על המיזם/פרויקט במשך כחודש

  • מפגש שלישי
מטרת המפגש:
בחינת סטאטוס ביניים ומשוב לקראת ההמשך
התכווננות ליציאה לשטח 
תוכן המפגש:
כל משתתף/צוות יציג את הסטאטוס. היכן עומד הקמת המיקרו-מיזם, כולל משוב.
הצעדים הבאים: תכנית עבודה ו MINI MVP,
מה חסר, מה דחוף.
מטלות בית:
שיפור תכנית התיקוף
בנייתMINI MVP 
בניית תכנית עבודה (2-4 שבועות)
התקדמות עם מה שאפשר

עבודה עצמית על המיזם/פרויקט במשך כחודש 


  • מפגש רביעי
מטרת המפגש:
מפגש סיכום
תוכן המפגש:
חלק א.
הצגת התוצרים של כל צוות.
הוצאה לפועל, שיווק-גרילה, טיפים לעיצוב חומרי שיווק, ועוד. 
חלק ב.
הצגה בפני פאנל שופטים אורחים (מעולם פרויקטי הצד), כולל סימולציית השקעות פנימית.
פרסים סימליים לזוכים


להרשמה
שם מלא
מייל
נייד