image
סדרת הרצאות חדשה על רוחות של שינוי ותמורות במזרח התיכון בשיתוף מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

מפגש שני: יחסי ישראל ארה"ב בעידן ביידן
אל"מ (מיל) דר' ערן לרמן
שני, 1.3 י"ט באדר 20:30 בזום

ההרצאה תבחן את יסודות "היחסים המיוחדים" בין ישראל לארה"ב – אינטרסים אסטרטגיים, ערכים משותפים ועוצמה פוליטית  - וכיצד כל אחר מן המרכיבים מושפע מחילופי הממשל בארה"ב. בתוך כך, נציג את סדר היום המדיני האמריקני -  בדגש על איראן, הסוגיה הפלסטינית, ומזרח הים התיכון; במהלך ההרצאה מתמקד בכמה  מן הדמויות המרכזיות  - ובראשן, הנשיא עצמו; ונעלה היבטים שונים לגבי הדינמיקה הפוליטית הפנימית בארה"ב והשפעתה על מעמדה הבינלאומי, כולל בהיבטים הנוגעים לאזורנו.

אנא מלאו פרטיכם ודוא"ל בו הקישור לכל המפגשים ישלח אליכם ביום האירוע
שם
דוא"ל
נייד
עיר
image