image
הרשמה להכרת הדרישות הנוספות בתקן AS9100:D 
מעבר לדרישות תקן 9001:2015 ISO
בתאריכים:
22+25 בינואר2024

בין השעות 08:30-12:30
מחיר: 900 ש"ח + מע"מ
10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות,
בהצגת תעודת חבר בתוקף.

ההרצאות תתקיימנה בתוכנת ZOOM 
נוכחות חובה, עם מצלמה ומקרופון פתוחים 
לאורך כל ההרצאה.
חוברת קורס תישלח למשתתפים במייל.


שליחת הטופס מהווה אישור לתנאי ההרשמה
תשלום: 

העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) 
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ" 
ח.פ. 514815745
בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088 


ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה 
לפני הקורס 

לאחר מועד זה, ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון. 

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים.

חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
[email protected]
http://c-point.co.il/
 
שם פרטי בעברית
שם משפחה בעברית
שם פרטי באנגלית
שם משפחה באנגלית
תעודת זהות
נייד
דוא"ל
שם חברה
ח.פ.
שם איש קשר לתשלום
כתובת עבור חשבונית
טלפון איש קשר לתשלום
מייל איש קשר לתשלום
תאריכי קורס