image
הרשמה להכרת מערכות משולבות בהתאם לדרישות התקנים:  ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
מעבר לדרישות 
תקן 9001:2015 ISO
 
 
בתאריכים: 12+14 במרץ 2023
  
בין השעות 08:30-12:30

מחיר: 1800 ש"ח + מע"מ
10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות, 
בהצגת תעודת חבר בתוקף.

ההרצאות תתקיימנה בתוכנת ZOOM 
נוכחות חובה, עם מצלמה ומקרופון פתוחים 
לאורך כל ההרצאה.

חוברת קורס תישלח למשתתפים במייל.

שליחת הטופס מהווה אישור לתנאי ההרשמה
תשלום: 

העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) 
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ" 
ח.פ. 514815745
בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088 

ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה 
לפני הקורס 
לאחר מועד זה, ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון. 

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים.
חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
[email protected]
http://c-point.co.il/

שם פרטי בעברית
שם משפחה בעברית
תעודת זהות
נייד
דוא"ל
שם חברה
ח.פ.
שם איש קשר לתשלום
כתובת עבור חשבונית
טלפון איש קשר לתשלום
מייל איש קשר לתשלום
תאריכי קורס