image
איך להקטין את העלויות והפטורים ממסים ביבוא ובייצור מקומי
יבואנים, יצואנים ויצרנים אינם מודעים למסלולי הפטורים ולעובדה שמגיעים להם החזרים בסכומים לא מבוטלים.

אך למי שיש ניסיון של 27 שנה באגף המכס בתפקידים שונים ומגוונים, בעל רישיון של עמיל/ סוכן מכס, משפטן.

וכיום יועץ עצמאי – יש את הידע והכלים לעזור לכם!


כל התשובות מאת צביקה כהן, יועץ ייבוא, ייצוא וסחר בינלאומי.
להלן תמצית הפטורים
 1. מסלול הישבון: ניתן לקבל החזר עד 5 שנים רטרואקטיבית ואו פטור עתידי, וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

 • יבוא ישיר של חומרי גלם הכוללים מסי יבוא – מכס, מס קניה, היטלים, ניתן לקבל החזר גם ביבוא עקיף ז"א יבוא על ידי ספק.
 • מתבצע ייצור
 • מתבצע ייצוא.


 1. מסלול פטור מותנה: פטור עתידי בלבד, ניתן על מסי יבוא כולל מע"מ, חלק מהפטורים דורשים יצוא וחלק לא דרוש יצוא, כדלקמן:

 • יבוא מוצרים שלא מתבצע בהם ייצור, אלא עיבוד ואו בקרת איכות, במקרה זה המוצר לא משתנה מהותית – דרוש ייצוא.

 • יבוא אריזות לצורך אריזת מוצר ליצוא, כגון שפורפרות לייצוא קוסמטיקה , בקבוקי זכוכית למשקאות – דרוש ייצוא.

 • יבוא כלי עבודה כגון: משאיות, מחפרונים, ספינות וזאת לטובת עבודה זמנית בישראל.

 • יבוא חלקים לייצור ואו תיקון חלקי תעופה לא דרוש ייצוא.

 • יבוא לצורך הדגמה.


 1. פטור ממס קניה בייצור מקומי ללא צורך בייצוא – עוסק רשום

 • כאשר עוסק בישראל רוכש חומר גלם הטעון מס קניה לטובת ייצור מוצר בישראל, יינתן פטור ברכישה של חומרי הגלם הן ביבוא והן ברכישה מקומית.

 • כגון: רכישת כהל מפוגל לטובת ייצור חומרי ניקוי, רכישת חומרי גלם לייצור חלקי רכב.


 1. פטור ממס קניה בכוהל  נקי – פטור מותנה

 • כיום מרבים להשתמש בכוהל נקי (אתנול) בתעשייה וניתן לקבל פטור ממס קניה בכוהל (85 ₪ לליטר כוהל).
  הפטור ניתן גם ברכישה מקומית וגם ביבוא וזאת ללא התניה ביצוא אלא בייצור בלבד,


 • כגון : ייצור משקאות חריפים, ייצור מזון, שימוש בחדר נקי, שימוש בכוהל כחומר משמר כגון בענבים טריים.


לפרטים נוספים
שם פרטי
נייד
מייל
תפקיד
שם חברה
Facebook
YouTube
Linkedin
Whatsapp