1191582894968344
image
תודה רבה שבחרת לתרום לנו 
בזכות רוחב לבך ובעזרת תרומתך הנדיבה נוכל להמשיך לתמוך
בפוגשי הסרטן ובני משפחותיהם.

🌸
כל תרומה מתקבלת בברכה 


נברך אותך ואת בני ביתך
בבריאות איתנה וחיים מלאים וטובים,
 
צוות עמותת תעצומות 
*התרומה בביט דרך טלפון נייד בלבד

התרומה מוכרת לפי סעיף 46 לצורכי מס

ניתן לתרום בהעברה בנקאית, בהוראת קבע או בהמחאה לפקודת:
עמותת תעצומות לפוגשים את הסרטן (ע.ר.), בנק: U- BANK 26
סניף: כיכר המדינה תל אביב 272 , מספר חשבון: 45454