image
image
כוכבי בטיחות לחברות בניה ⭐️
מטה הבטיחות בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ בנה את תכנית הכוכבים, כלומר מתן כוכבי בטיחות לחברות העוברות הכשרה מיוחדת.

ההכשרה ניתנת ע"י צוות מיוחד של קצינים בכירים בצה"ל במיל' והיא משלבת סדנאות תאורטיות והכשרות באתרי הבניה תוך הכשרת כל מערכת מקבלי ההחלטות בחברה.

24 חברות כבר נמצאות בהליכים לקבלת כוכב הבטיחות, וחברה אחת, דלויה מרכז הבניה, כבר קיבלה את הכוכב הראשון.

המעוניינים להשתתף בהכשרה מוזמנים למלא את פרטיהם בטופס המצורף, וצוות תכנית הכוכבים יחזור אליהם.


מילוי הטופס
שם מלא *
מס' קבלן רשום *
שם חברה *
ח.פ *
נייד *
דוא"ל *
image