תקנון פעילות אוטותל "בא לשכונה מבצע חדש" - נובמבר - דצמבר 2020
image
התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד. 
תקנון זה בא להסדיר את תנאי פעילות אוטותל "בא לשכונה מבצע חדש" של קאר2גושיתוף רכבים טי.אל.וי (להלן "אוטותל"), בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון").

פרטי המבצעים - 
במהלך חודשי נובמבר ודצמבר 2020 יינתנו הנחות ייחודית לכלל המנויים בשירות אוטותל. 
המנויים יעודכנו על פרטי המבצעים ומשך תקופתם כחלק מההודעות שישלחו אליהם באמצעים השיווקיים ובאפליקציה. 

מבצע: 30% הנחה
 • במהלך החודשים נובמבר ודצמבר, מנויי אוטותל יהיו זכאים ל-30% הנחה מגובה עלות הנסיעה בעבור כל נסיעה שמתחילה מאחת מהשכונות ברחבי העיר הנכללות במבצע.
 • ההנחה מתייחסת לנסיעות שמועד תחילתן בין השעות 18:00 ועד 5:00 בבוקר, כולל סופ"ש.
 • השכונות המשתתפות במבצע: אפקה, נאות אפקה, מעוז אביב, רמת אביב ג', תל ברוך, נווה שאנן, שפירא, צפון יפו, יפו א', יפו ג', יפו ד', צהלון ושיכוני חיסכון. 
 • מימוש המבצע יתאפשר אך רק בבחירת הרכבים הזמינים במפת הרכבים באפליקציה תחת הסיכה "SALE". אייקון המבצע כפי שיופיע במפת זמינות רכבי אוטותל באפליקציה בהמשך תקנון זה. 
 • רכבים הזמינים באפליקציה בתצוגת רכב רגילה וללא הסימן "SALE" לא ישתתפו במבצע ולא תינתן הנחה בגין נסיעה בהם, בין אם נמצאים בשכונות המשתתפות במבצע ובין אם לאו.
 • פירוט ההנחה בפועל ישוקף למנוי במעמד הקבלה בסיום הנסיעה. 
 • תוקף המבצע- 1.11-12.12/2020
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי המבצע לרבות גובה ההנחה ו/או השכונות המשתתפות בה.

מבצע: 20% הנחה לנסיעה שניה
 • במהלך חודש נובמבר ודצמבר, מנויי אוטותל יהיו זכאים ל-20% הנחה מגובה הנסיעה המלא בעבור כל נסיעה שניה שמתחילה מאחת מהשכונות ברחבי העיר הנכללות במבצע, בטווח של 4 שעות ממועד סיום הנסיעה הראשונה, ובתנאי שנקודת המוצא של נסיעה זו (הנסיעה השניה) מאחת השכונות המשתתפות במבצע.
 • השכונות המשתתפות במבצע: גלילות, נווה שרת, אזור האוניברסיטה ושכונת התקווה.
 • מימוש המבצע יתאפשר אך רק בבחירת הרכבים הזמינים במפת הרכבים באפליקציה תחת הסיכה "SALE". אייקון המבצע כפי שיופיע במפת זמינות רכבי אוטותל באפליקציה בהמשך תקנון זה. 
 • רכבים הזמינים באפליקציה בתצוגת רכב רגילה וללא הסימן "SALE" לא ישתתפו במבצע  ולא תינתן הנחה בגין נסיעה בהם, בין אם נמצאים בשכונות המשתתפות במבצע ובין אם לאו.
 • פירוט ההנחה בפועל ישוקף למנוי במעמד הקבלה בסיום הנסיעה. 
 • תוקף המבצע- 1.11-12.12/2020, כולל סופ"ש.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי המבצע לרבות גובה ההנחה ו/או השכונות המשתתפות בה.

שונות- 
הוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. לכל שאלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-9133*
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.
סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט בתל-אביב-יפו. ט.ל.ח

אייקון המבצע כפי שמופיע באפליקציה - רק רכבים עם האייקון הנ"ל משתתפים במבצע ובבחירתם וביצוע נסיעה בהם יקנה זכאות לקבלת ההנחה כפי שמפורט בתקנון זה.
אייקון המבצע כפי שמופיע באפליקציה - רק רכבים עם האייקון הנ"ל משתתפים במבצע ובחירתם וביצוע נסיעה בהם יקנה זכאות לקבלת ההנחה כפי שמפורט בתקנון זה.