image
תודה לכולם! הסיורים מלאים! ההרשמה הסתיימה.

סיור לימודי בעמק הצבאים

מיקום: עמק הצבאים, ירושלים
התחלה: 29/04/2021 08:30 - סיום: 29/04/2021 15:00
בואו ניפגש באמת!

הצטרפו אלינו לסיור לימודי בעמק הצבאים. בסיור נכיר לעומק עם פארק עמק הצבאים בהיבטים השונים, בדגש על ניהול נגר ומניעת הצפות, הקמה וניהול של פארק טבע עירוני ומרחב ציבורי שוקק חיים בלב העיר.
הסיור יכלול יצירת שיח מקצועי ועיבוד משותף של אנשי המקצוע המשתתפים, תוך שימת דגש על כלים יישומיים.
בהנחיית: אדר' יעל המרמן - סולר, אדר' הנוף רחל וינר, עמיר בלבן ועופר מנור אדריכל העיר ירושלים (ישתתף רק ב-18 באפריל)

הסיור יתקיים בשיתוף עם החברה להגנת הטבע בשני מועדים לבחירתכם: 
יום ראשון - 18 באפריל - מלא!!!
 יום חמישי 29 באפריל - נותרו מקומות ספורים.
מספר המקומות מוגבל!
הוספה ליומן:
שם פרטי
שם משפחה
מייל
שם חברה
תפקיד
נייד
Whatsapp
Website