SHE-Economy
הוועידה הכלכלית לנשים בישראל
27-29 באפריל, 2021
הוועידה הכלכלית הסתיימה. אך אנו מזמינות להצטרף לקהילת SHEvyon
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
תפקיד
שם חברה
במידה ולא קיבלת מ-SHEvyon מייל עם פרטי הכניסה לוועידה, חפשי בתיבת הספאם.