image
ההרצאה אינה בתשלום אך דורשת מילוי פרטים רישום בקישור המצורף.

בבוקר יום ההרצאה יישלח קישור זום במייל לכל הנרשמות.ים.

 אנא בדקו גם בתיבת הדואר "קידום מכירות" בדואר שכן פעמים רבות המיילים מגיעים לשם.

*אם ברצונך לקבל את הקישור לזום גם לווטסאפ, הצטרפי לקבוצת הווטסאפ הייעודית כאן בה יישלח הקישור בבוקר יום ההרצאה. לאחר שהצטרפת אנא תשומך ליבך שמילאת את כל השדות הנדרשים בקישור למטה . 
 אנא הזינו פרטים כאן:
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *
רחוב ומס' בית *
יישוב *
 ההרצאה תהווה מפגש פתיחה לקורס משפחה מודעת מגדר של מנהיגותה
קורס חדשני ייחודי מסוגו בעולם אונליין LIVE של חמישה מפגשים

הקורס ממומן ל50 תושבות ותושבי גבעתיים הראשונות/ים שירשמו 
בתשלום דמי השתתפות בלבד .
לפרטים אודות הקורס ולרישום, לחצו על הכפתור כאן.


לפרטים נוספים ושאלות manhiguta@gmail.com