image
חוג פרשת השבוע (לע"נ דניאלי זוננפלד) הינו המשך לשיעורי התורה שהנהיג מנחם בגין כראש ממשלה.

המרצה על ספר בראשית:
הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר הר עציון באלון שבות

יום חמישי | כ"ז בתשרי, 15.10 | 19:00

שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *
עיר *