image
הרצאה דיגיטלית


תפקיד הרכש הוא לקדם את מטרותיה העסקיות של החברה,
למכירות ולרווחיות  על ידי בניית ממשקים עסקיים עם ספקיה.
 
  1. אחריות כוללת!
•          מנהל רכש אחראי לתפקודם של הספקים בכל מצב עסקי ללא תירוצים.
•          אחריות זו מביאה איתה סמכות לגבי ניהול ספקים וקבלת החלטות שקשורות אליהם.
•          תפקיד הרכש לחזות ולצפות תרחישים הקשורים לתפקודי הספק, יכולותיו הטכנולוגיות ורמת השותפות והמחויבות העסקית שלו.

 
  1. רכש עסקי ולא אדמיניסטרטיבי !
•          הוצאת הזמנות, תמחורים וניהול חוזים, הם לא תפקידי הרכש אלה משימות, כדאי לשאוף שיבוצעו באמצעות טכנולוגיה ואוטומציה, כדי שהרכש יוכל לבצע את תפקידו.
•          תפקיד הרכש הוא לקדם את העסק, להגדיל מכירות ורווחיות – בכל מה שקשור לממשק הספקים   
 

  1. פיתוח יחסים עסקיים עם ספקים
•          "למדתי מהיפנים" – יחסים ארוכי טווח שמחזיקים לשנים – אני לומד מהספקים!
•          תפקיד הרכש הוא לפתח, לבנות ולתחזק יחסים ארוכי טווח עם ספקים.
•          ספקים ישראליים שיש לנו יחסים טובים איתם מנצחים כל סיני – אפילו במחיר!
•          הספקים צריכים להתאים את ביצועיהם ויכולותיהם לדרישות הלקוחות הסופיים.
 

  1. חדשנות וטכנולוגיה
•          הרכש חייב להבין את הטכנולוגיות שהוא רוכש, להכיר את החידושים בשוק ולהנגיש אותם.
•          הרכש הוא שותף לגופי הטכנולוגיה והוא זה המאפשר עבודה מול ספקי חדשנות.
•          רכש צריך לנסות חדשנות, לנסות ולהעיז ולא לפחד.
image
למי שאינו מנוי במרכז הישראלי לרכש
מחיר מיוחד להרצאה בודדת 29 ₪ (במקום 99 ₪ )
המרכז הישראלי לרכש
פלטפורמה אישית ומקצועית לקידום מנהלי הרכש בישראל 
הבית של מנהלי הרכש.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך! 054-8049006
FacebookLinkedinWebsite