image
 
 
תנאי‭ ‬תוכנית‭ ‬אחריות‭ ‬שנה‭ ‬רביעית‭ ‬כפופים‭ ‬לכתב‭ ‬השירות‭ ‬שייחתם‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הלקוח‭ ‬במעמד‭ ‬רכישת‭ ‬השירות‭: ‬
האחריות לשנה רביעית תינתן עפ"י התנאים שנקבעו לדגמי: ויטארה, קרוסאובר, באלנו, סוויפט ואיגניס בלבד‭ ‬l‭ ‬ רכבים‭ ‬עד‭ ‬70,000‭ ‬ק"מ‭ ‬בלבד‭ ‬l‭ ‬ביצוע‭ ‬טיפולים‭ ‬שגרתיים‭ ‬במרכזי‭ ‬השרות‭ ‬המורשים‭ ‬של‭ ‬סוזוקי‭ ‬מכשירי‭ ‬תנועה‭ ‬ובכפוף‭ ‬להוראות‭ ‬היצרן‭ ‬l‭ ‬בדיקת‭ ‬הרכב‭ ‬במרכז‭ ‬השירות‭ ‬הארצי‭ ‬טרם‭ ‬כניסתו‭ ‬לתוכנית‭ ‬ואישור‭ ‬הפעלת‭ ‬התוכנית‭ ‬ע"י‭ ‬המרכז‭ ‬l‭ ‬עלון‭ ‬זה‭ ‬הינו‭ ‬חומר‭ ‬פרסומי‭ ! ‬כל‭ ‬הכתוב‭ ‬לעיל׳, ‬כפוף‭ ‬להסכם‭ ‬שרות‭ ‬הארכת‭ ‬אחריות‭ ‬בלבד‭ ‬וזאת‭ ‬לרבות‭ ‬להסתייגויות‭ ‬ולהוראות‭ ‬המנויות‭ ‬בו‭ ‬l‭ ‬ט‭.‬ל‭.‬ח