image
הרשמה לקורס הסמכת עורכי מבדקים פנימיים בתעשיית הציוד הרפואי בהתאם לדרישות 
תקן ISO-13485:2016 
 
בתאריכים:
19+21+25+28 במרץ + 1+4+14+17 באפריל 2024

בין השעות 12:30-8:30
מחיר:4,000 ש"ח + מע"מ
10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות בהצגת תעודת חבר בתוקף

.
תנאים להסמכה: 
100% נוכחות מצלמה ומקרופון פתוחים לאורך כל ההרצאה.              
ציון עובר 70% במבחנים
 
שליחת הטופס מהווה אישור לתנאי ההרשמה 

אמצעי תשלום 
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ", 
ח.פ. 514815745
ה
עברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) 
בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088 

 
ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה 
לפני הקורס 
לאחר מועד זה, ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון. 
חיסור במהלך הקורס ימנע קבלת תעודה.
השלמת היום תעשה בתשלום בקורס הקרוב.

ייתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים
 
חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
[email protected]
http://c-point.co.il/
שם פרטי בעברית
שם משפחה בעברית
שם פרטי באנגלית
שם משפחה באנגלית
תעודת זהות
נייד
דוא"ל
שם חברה
ח.פ.
שם איש קשר לתשלום
כתובת עבור חשבונית
טלפון איש קשר לתשלום
מייל איש קשר לתשלום
תאריכי קורס